wtorek, 19 stycznia 2021

METODY I TECHNIKI AKTYWIZUJĄCE

 Kolejny podział metod i technik aktywizujących wg. Krzyżewskiej. Tym razem bardziej szczegółowy.

1. METODY INTEGRACYJNE - służą do odpręznania i relaksu, uczą prawidłowej komunikacji , pomagają zadbać o własciwą atnosfer e w grupie.

 • KRASNOLUDEK
 • PAJĘCZYNKA
 • GRAFFITI
 • WRZUĆ STRACH DO KAPELUSZA
 • KWIAT GRUPOWY
2. METODY HIERARCHIZACJI - porządkuja, klasyfikują wiadomości.
 • PIRAMIDA PRIORYTETÓW
 • DIAMENTOWE SZEREGOWANIE
 • PROMYCZKOWE SZEREGOWANIE

3. METODY DEFINIOWANIA POJĘĆ - opieraja si,e na analizie i definiowaniu

 • KULA ŚNIEGOWA
 • BURZA MÓZGÓW

4. METODY TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW - rozwijają twórcze i krytyczne myślenie,  łaczą teorię z praktyką.

 • SZEŚĆ MYŚLACYCH KAPELUSZY
 • DYWANIK POMYSŁÓW

5. METODY PRACY WE WSPÓŁPRACY – doskonalą umijętności współpracy w grupie, komunikowania się.

 • ZABAWA NA HASŁO
 • UKŁADANKA

6. METODY EWALUACYJNE – uczą oceniania siebie oraz działań innych osób, pomagają oswoić się z krytyką 

 •  TERMOMETR UCZUĆ
 • KOSZ I WALIZECZKA
 • TARCZA STRZELECKA

7. METODY DYSKUSYJNE – uczą prezentowania własnego stanowiska, argumentowania, dyskutowania, wymiany poglądów i doświadczeń 

 • DEBATA ZA I PRZEECIW
 • AKWARIUM
 • DYSKUSJA PANELOWA

8. METODY ROZWIJAJĄCE TWÓRCZE MYŚLENIE  – uczą myślenia twórczego, rozwijania swoich zdolności 

 • FABUŁA Z KUBKA
 • SŁOWO PRZYPADKOWE

9. METODY GRUPOWEGO PDEJMOWANIA DECYZJI– rozwijają umiejętność  podejmowania decyzji i ponoszenia za nią odpowiedzialności, sztuki kompromisu i komunikowania się w grupie

 • DRZEWKO DYSKUSYJNE
 • PUSTYNIA
 • SZEŚĆ PAR BUTÓW

10. METODY PLANOWANIA – pozwalają uczniom urzeczywistniać swoje marzenia i fantazje, uczą planować rzeczywistość, formułować cele 

 • GWIAZDA PYTAŃ
 • PLANOWANIE PRZYSZŁOŚCI

11. METODY PRZYSPISZONEGO UCZENIA SIĘ – doskonalą techniki szybkiego przyswajania wiedzy 

 •  ŁAŃCUCHOWA METODA SKOJARZEŃ

12. GRY DYDAKTYCZNE – uczą zdrowej rywalizacji, przestrzegania ustalonych reguł, dają możliwość odniesienia sukcesu, a także oswajania się z przegraną 

 •  DZIWNE POWIEDZONKA
 • MAGICZNE KALULATORY


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza