poniedziałek, 9 lutego 2015

Monografia liczby 3 - scenariusz zajęć klasa 1

Cele główne:

 • wprowadzenie liczby 3
 • nauka pisania cyfry 3

Cele szczegółowe
Uczeń:
 • tworzy zbiory trzyelementowe
 • porównuje liczebności zbiorów;
 • porównuje liczby od 0 do 3;
 • wskazuje pierwszy, drugi, trzeci element;
 • wskazuke jeden, dwa , trzy elementy
 • dokonuje pomiaru klocka innymi klockami
 • rysuje figury zgodnie z ustnym poleceniem nauczyciela;
 • dodaje i odejmuje w zakresie 3 
 • uczestniczy w grach matematycznych
Metody: aktywizujące- gry, działania manipulacyjne
Formy pracy: indywidualna i zbiorowa
Pomoce dydaktyczne: klocki - liczby w kolorach, liczmany,karttoniki z cyframi. tablica interaktywna, karty pracy

Przebieg zajęć.
I część wprowadzająca
1. Przypomnienie wiadomości z ostatnich zajęć: 
 • cyfra i liczba 1 i 2: podnoszenie kartoników z odpowiednią cyfrą; jestem mniejsza od 2; jestem o jedne większa od liczby 1; itp.
 • uzupełnianie liczby elementów zbioru do 2
 • porównywanie elementów zbiorów poprzez dopasowywanie, i przeliczanie
Ćwiczenie interaktywne - koty

 • porządkowanie zebiorów od tego z najmniejszą liczbą elementów do zbioru z największą liczbą elementów
 • wskazywanie: elementu pierwszego, jednego elementu, drugiego elementu, dwóch elementów
 • przypomnienie kolorów poznanych klocków 1 i 2:
2. Zasadnicza część lekcji:
 • Ogladanie historyjki obrazkowej o trzech świnkach. Przyporządkowanie świnek do ich domków. Przeliczanie kolejnych świnek z prawej i lewej strony.
 • Pozkazanie cyfry 3. Nauka pisania cyfry: palcem w powietrzu, palcem na ławce, na pisaku, po śladzie.
 • Tworzenie zbiorów trzelelentowych. Wskazywanie i nazwyanie poszczególnych elementów.
 • Pokazanie klocka liczby 3

 • Układanie schodków z liczb w kolorach:
                                    
Porównywanie liczb na podstawie obserwacji.


 • Przemierzanie klocka 3 klockani 1
                                             

 • Przemierzanie klocka 2 klockami  1 i 2. Dokonywanie obserwacji.

                                             
 • Zabawa ruchowa: klaśnij tyle razy ( podskocz, kucnij itp), ile wskazuje dany kartonik; 
 • Ćwiczenia w pisaniu: po śladzie, następnie samodzielnie.
 • Gry i zabawy na tablicy interaktywnej:
Ćwiczenie interaktywne - zadania manipulacyjne - dary jesieni
 • Ćwiczenia w wyprowadzaniu kierunków na kartce w kratkę - praca w zeszycie. Polecenia: Narysuj linię dwie krateczki w dół, sześć krateczek w prawo, dwie krateczki w górę, sześć krateczek w lewo. Co pwostał?
 • Pokoloruj prostokąt na kolor niebieski. To jest nasza liczba trzy.
3. Podsumowanie zajęć. Karta pracy Znajdź na kartce wszystkie cyfry 3 i pokoloruj je. Ile cyfr pokolorowałeś?

Dorota Dankowska


1 komentarz:

 1. W scenariuszu użyte zostało określenie ,,zabawa ruchowa" - prawidłowy rodzaj zadania z różnych przyczyn, ale chcę zwrócić uwagę na sam zapis zadania. Każda ,,zabawa ruchowa" rządzi się innymi prawami bo ma teren,cel doskonalący sylwetkę,przebieg,stopień trudności itd. Natomiast zadanie postawione dzieciom określone tu jako zabawa ruchowa to nic innego jak zabawa w sferze ruchu ale ma znamiona dydaktyczne. N. z długim stażem wiedzą o tym - zamieszczając scenariusz patrzmy na nauczycieli młodych ,którzy szukają podpowiedzi i muszą być świadomi różnicy różnych rodzajów zabaw.Zapis powinien brzmieć Zabawa dydaktyczna w sferze ruchu.lub Zabawa dydaktyczna w ruchu.Scenariusz mi się podobał - jest wart umieszczenia go tu.Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń