środa, 18 marca 2020

Detektyw Pozytywka - pomysł na pracę z lekturą

"Detektyw Pozytywka" - G. Kasdepke jest fantastyczną bazą wyjściową do ciekawych zajęć lekcyjnych, podzczas których wszyscy będą się świetnie bawić.
Na początek przygotowałam PREZENTACJĘ, jako element wyjściowy, a w niej wiadomości o autorze, wystawka jego książek itp. Uczniowie, siedząc w kręgu na dywanie, wypowiadali się swobodnie na temat przecztanej lektury.

Drugim elementem były zadania interaktywne, które wspólnie wykonywaliśmy w klasie na tablicy interaktywnej. Poprzez gry sprawdziłam w jakim stopniu uczniowie zrozumieli treść i ile zapamiętali. Były gry związane z bohaterami i wydarzeniami. Były też ćwiczenia rozszerzajace słownictwo (realista, optymista, pesymista). Nie zabrakło również zadań matematycznych i logicznych. Wszystko umieściłam w prezentacji.
Trzecim elemenem mojego klasowego projektu były kreatywne działania  uczniów i o nich chcę dzisiaj napisać.
Praca z tekstem wcale nie musi być nudna, jeśli połączy się ją z aktywnościami twórczymi, np.-  wyszukiwanie w książce fragmentów opisujących detektywa i jego biuro, aby z uzyskanych informacji stworzyć własny dokument pracy, wpisując najważniejsze informacje o Pozytywce. Zadaniem kolejnym było wg tego opisu narysować portret bohatera oraz wykonać makietę jego biura. Tego typu działania dzieciaki uwielbiają. Powstały cudne prace.

Biuro Pozytywki cieszyło się popularnścią wyłącznie u sąsiadów i dzieci z sąsiedztwa, dlatego detektyw nie należał do ludzi zamożnych. Zastanawialiśmy się wspólnie, dlaczego nikt nie wie o tak wspaniałym detektywie? W tym momencie wysunęła się propozycja reklamy. Obejrzeliśmy różne rodzaje reklam: telewizyjne, radiowe, w gazecie, na plakatach, broszury, ulotki itd. Stworzyliśmy mapy mysli (co powinna zawierać reklama ?)   Rodzaje reklam wypisałam na oddzielnych kartkach.
Klasa podzieliła się na trzyosobowe zespoły ( uczniowie sami się dobierali). Każdy zespół wylosował rodzaj reklamy, którą miał się zająć. W ten oto sposób powstały różnorodne agencje reklamowe.  Ja byłam menedżerem Pozytywki i miałam za zadanie kupić najlepszą reklamę. Uczniowie przystąpili do wykonania zadania.
Wow! Co też się działo. Dziecięce mózgi rozgrzane były do czerwoności. Wszyscy się spieszyli. Zadanie trzeba było wykonać w określonym czasie - 45 minut. Jako pomoc wykorzystałam czasomierz z platformy: https://www.classroomscreen.com/
Na następnej godzinie lekcyjnej odbyła się prezentacja reklam.
Kolejny dzień pracy z lekturą, to następne wyzwanie dla zespołów. Trzeba było przedstawić przygodę bohatera w postaci komiksu lub animacji z wykorzystaniem wybranych narzędzi web 02. Uczniowie wybierali różne narzędzia, np.:https://www.toonytool.com/, niektórzy tworzyli w zwykłym Paicie, a inni w Scratchu.  Tym razem pracowali indywidualnie. Każdy (kto nie pracował w Scratchu) swoją pracę musiał zapisać w folderze i umieścić na klasowym padlecie. Nie trudno się domyslić, że były to zajęcia łączone - ed. polonistyczna i informatyczna oraz, że odbywały się w pracowni komputerowej.
Po powroce do naszej sali pracowaliśmy już w zespołach. Tym razem nasza klasa przekształcona została w redakcję gazety. Zadaniem uczniów było zredagować notatkę prasową do wylosowanego zdarzenia z książki.  Pracowali przez 45 minut. Na następnej godzinie czytaliśmy głośno nasze notatki i rozmawialiśmy na ten temat. Wskazywalismy mocne strony i słabe takiej notatki. Wyłpyawliśmy błędy i poprawialismy je wspólnie. Ot, takie wspólne uczenie się.

Kolejny dzień, to następne wyzwanie. Ty razem uczniowie wcielili się w rolę reporterów i mieli za zadanie przeprowadzić wywiad z dwoma detektywami: Pozytywką i Martwiakiem. Pracowali w zespołach dwuosobowych. Zadanie nie było łatwe,  bowiem odpowiedzi na ich pytania  musiały znajdować się w książce.

Ostatnim etapem pracy z lekturą był temat " Zostań detektywem". Uczniowie rozwiązywali zagadki ułozone przez  nauczyciela, następnie w zespołach trzyosobowych układali zagadki dla swoich kolegów. Potem prezentowali je przed klasą. Wszyscy próbowaliśmy odgadnąć.

Nikt nie zachęci dzieci do czytania, jeśli praca z lekturą będzie nudna, czyli będzie opierała się na schematach: test z letury, wypełnij kartę pracy, narysuj, napisz.... Praca z lekturą będzie ciekawa, jeśli pozwolimy dzieciom na pełną działalność twórczą i nie będzie stresujaca, bowiem stres hamuje proces twórczy. Warto o tym pamiętać.

sobota, 25 stycznia 2020

Rozwiązywanie zadań tekstowych metodą kruszenia

Do pobrania

Jedną z ciekawszych i nowoczesnych metod aktywizujących rozwiązywania zadań tekstowych jest metoda "kruszenia". Głównym jej założeniem jest rozwijanie twórczego myślenia na lekcjach matematyki. Dziecko uczy się analizować dane w zadaniu, formułować problemy do rozwiązania w formie pytań, zamieniać dane, przekształcać, powiększać, pomniejszać, itp.

Proces "kruszenia" zaczynamy od zadania bazowego, które jest niestandardowe i zazwyczaj złożone.

Oto przykład jednej z wersji "kruszenia":

Zadanie bazowe

Andrzej, Bożenka i Hubert oszczędzają na trzydniowa wycieczkę do Wrocławia. Obliczyli, że razem muszą uzbierać 900 zł.  Bilety kolejowe w obie strony kosztować ich będą 210 zł. Za noclegi w schronisku młodzieżowym zapłacą po 90 zł od osoby. Chcą odwiedzić ZOO. Za bilety zapłacą razem 39 zł. Resztę pieniędzy przeznaczą na wyżywienie i pamiątki. Andrzej zaoszczędził już 120 zł, a Bożenka o 16 zł więcej od Andrzeja. Najwięcej zaoszczędził Hubert, bo dwa razy więcej od Bożenki.

Dla ułatwienia krótki zapis treści zadania (uzupełniają uczniowie):

ANALIZA ZADANIA

Andrzej - 120 zł                                Podróż w obie strony dla 3 osób - 210 zł
Bożenka - (120 zł + 16zł  )               Nocleg dla 1 osoby - 90 zł
Hubert - 2 ·(120 zł + 16zł  )             Bilety do ZOO dla 3 osób - 39 zł

Koszt wycieczki dla 3 osób - 90 zł

Uczniowie zastanawiają się, co mogą wyliczyć z danych w zadaniu i stawiają pytania, nastepnie zapisują formuły matematyczne i obliczają. Moi uczniowie  rozwiązania kolorują, np. na żółto, łatwiej je odnaleźć, jeśli obliczenie będzie potrzebne do kolejnych wyliczeń.

Przykładowe pytania i rozwiązania:

1. Jaki jest koszt wycieczki dla jednej osoby?  900zł: 3 = 300 zł
2. Ile pieniędzy uzbierała Bożenka?  120zł +16zł = 136 zł
3. Ile pieniędzy uzbierał Hubert?  ·(120 zł + 16zł  )· 136 zł = 172 zł
4. Ile pieniędzy uzbierali razem? 120 zł + 136zł + 172zł = 428 zł
5. Ile pieniędzy brakuje im do całej kwoty?  900zł - 428zł = 472zł
6. Ile pieniędzy brakuje Andrzejowi?  300zł- 120 zł = 180 zł
7. Ile pieniędzy brakuje Bożence? 300 zł - 136 zł = 164zł
8. Ile pieniędzy brakuje Hubertowi? 300 - 172 zł = 128 zł
9. O ile więcej pieniędzy musi uzbierać Andrzej niż Hubert? 180 zł - 128 zł = 52zł
10. O ile więcej pieniędzy musi uzbierać Bożenka niż Hubert? 180 zł - 136 zł = 44zł
11. Ile zapłacą za nocleg dla 3 osób? · 90 zł = 270 zł
12. Ile kosztuje jeden bilet do ZOO?  39zł :3 = 13zł
13. Ile kosztują bilety w obie strony dla jednej osoby? 210 zł: 3 = 70 zł
14. Ile kosztuje bilet dla jednej osoby w jedną stronę? 70 zł :2 = 35 zł
15. Ile kosztują bilety dla 3 osób w jedną stronę? 35 zł  ·  3 = 105 zł  lub 210 zł :2 = 105zł
16. Ile pieniędzy razem przeznaczą na pamiątki i wyżywienie?
900zł - 270 zł - 210 zł - 39zł = 381 zł   lub  900zł - (270zł+210zł+39zł) = 381zł
17. Jaka kwota przeznaczona na pamiątki i wyżywienie będzie dla jednej osoby? 381zł : 3 = 127zł
18. O ile złotych mniej zapłacą za podróz niż za nocleg?  270zł - 210 zł = 60 zł
19. O ile złotych droższy jest bilet kolejowy od biletu do ZOO?  35zł - 13zł = 22zł

Oczywiście można ułożyć  jeszcze inne pytania. Nigdy nie sugeruję uczniom tego, co chcą wyliczyć. Dzięki takiemu zadaniu uczniowie doskonalą i rozwijają umiejętności w:
 • czytaniu ze zrozumieniem;
 • płynności i giętkości w myśleniu oraz oryginalności (  wymyślają coraz wymyślniejsze pytania)
 • wyszukiwaniu danych;
 • układaniu pytań do zadania;
 • liczeniu we wszystkich obszarach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie;
 • rozumieniu pojęć: porównywanie różnicowe, porównywanie ilorazowe;
a przede wszystkim  kształcą umiejętność myślenia logicznego.  Moi uczniowie bardzo lubią ten sposób rozwiązywania zadań tekstowych.

Rozwiązywanie zadań metodą kruszenia może występować w innych wersjach, takich jak:
- modyfikowanie danych,
- zmniejszanie danych i ich wartości,
- przekształcanie zadania, jego odwracanie,
- zastępowanie danych innymi,
- zmianę miejsca danych;
- wprowadzanie nowych związków i zależności.

Polecam gorąco.


piątek, 17 stycznia 2020

Czary spod linijki

Matematyką można się świetnie bawić, jednocześnie doskonaląc umiejętności. Zaproponuję dzisiaj kilka zabaw i ćwiczeń matematcznych, które zatytułowałam przewrotnie "Czary spod linijki" a dotyczyć będą realnych problemów. Wszak matematyka jest wszędzie. Inspiracją dla mnie była książka  pt."Matematyka jest wszędzie" - Mai Krämer"

1. POMIAR - Ile mierzy?
a) Zabawy w klasie
Moje ciało
 • Zmierzcie swoje części ciała, takie jak: – długość całej ręki, długość dłoni, czy stopy itp.,  obwód pasa, bioder, głowy, szyi, łydki itp. 
 • Porównajcie swoje pomiary z pomiarami kolegi. 
 • Ustawcie wyniki rosnąco lub malejąco.
 • Pomyślcie, o co można zapytać? 
 • Ułóżcie pytania i odpowiedzcie na nie.
 • Zmierzcie swój wzrost i zanotujcie wyniki. 
 • Następnie wykonajcie dwa kroki i zmierzcie ich łączną długość. 
 • Porównajcie wyniki pomiarów. Co zauważyliście?
     Mierzenie przedmiotów przyniesionych z domu:
 •       Dokonajcie pomiaru przedmiotów, które przynieśliscie (szalik, kawałek sznurka, grzebień, spinka, korale, drewniana łyżka, widelec, tubka kleju, pasty do zębów itp.  
 •       Wykonajcie następujące czynności: – zmierzcie długość i szerokość przyniesionych przedmiotów, – zapiszcie wyniki pomiarów, – porównajcie uzyskane wyniki między sobą, – uporządkujcie przedmioty: od najkrótszego do najdłuższego, od najszerszego do najwęższego itp.

 •      Mierzenie ogórków (lub innych warzyw, np. marchewki, pietruszki) - ułóżcie ogórki przyniesione z domu od najmniejszego do największego.
 •      Zmierzcie ich długość. 
 •      Pod każdym ogórkiem zapiszcie wielkość. Obliczcie ich wspólną długość.
 •      Ułóżcie ogórki w linii prostej. Zmierzcie ich wspólną długość. Czy ten pomiar zgadza się z poprzednimi wyliczeniami?
 •      Obliczcie różnicę między najdłuższym a najkrótszym ogórkiem.
 •      Porównajcie wyniki tylko tych ogórków, których wymiar można opisac liczbą parzystą. Ile jest takich ogórków?


b) Na boisku szkolnym - uczniowie pracują w małych zespołach
 •  Poszukajcie na boisku szkolnym waszych cieni i zmierzcie je. Zapiszcie wyniki .
 • Porównajcie wasze wyniki. 
 • Odpowiedzcie na pytania: 
– Ile centymetrów ma najdłuższy cień? 
– Ile centymetrów ma najkrótszy cień? 
– O ile centymetrów najkrótszy cień jest krótszy od najdłuższego? 
– Ile cieni ma długość powyżej 70 cm? itp.

 • Poszukajcie przedmiotów, których długość wg waszego szacowania wynosi 1metr.
 • Dokonajcie pomiaru. Czy faktycznie przedmiot ma długośc jednego metra?


 2. Szacowanie
 • Oszacujcie: 
– Jaką długość i szerokość ma najmniejszy i największy przedmiot znajdujący się w Waszym plecaku? 
– Jak daleko poleci papierowy samolocik? 
– Jak daleko skoczycie w dal na jednej nodze? 
– Jaki jest obwód szkolnej ławki? 
– Jaka jest odległość od waszej ławki do drzwi? itp. 
A teraz wykonajcie dokładne pomiary i zobaczcie, na ile wasze wyniki szacunkowe są zgodne z rzeczywistymi.

3. Planowanie- Organizujecie przyjęcie urodzinowe. Zaprosiliście 16 osób.
- Zaplanujcie, jak posadzicie gości przy stole: kwadratowym i prostokątnym.
- Pomyślcie, jakie wymiary powinien mieć każdy ze stołów, aby gościom wygodnie się siedziało.
- Narysujcie różne warianty usadzenia gości. Porównajcie swoje pomysły.

7.