poniedziałek, 31 maja 2021

Zabawy ruchowe

 
Ostatni miesiąc nauki, to idealny czas na zabawy ruchowe na boisku szkolnym. Takie zabawy integrują grupę oraz dostarczają wiele emocji i przyjemności. Zabawy pamiętam jeszcze z mojego dzieciństwa.

1. STRAŻNIK

 • Należy wyznaczyć obszar, który będzie  obozem ze skarbem strzeżonym przez strażnika.
 • Jedno dziecko jest strażnikiem. Na głowie ma założoną papierową torbę, może być chustka, szal przesłaniający oczy.
 • Strażnik spaceruje wzdłuż wyznaczonej części obozu - bramie.
 • Dzieci stoją na linii w pewnej odległości od obozu (mogą stać w okręgu wokół obozu).  Mają za zadanie bezszelestnie dostać się do obozu przez bramę. Wybiegają w określonej przez prowadzącego kolejności po kilka osób oddalonych od siebie. Poruszają się szybko i bezszelestnie, 
 • Kiedy strażnik usłyszy szmer - woła STÓJ! - wówczas wszyscy się zatrzymują.
 • Strażnik pyta: KTO IDZIE? - i wskazuje stroną, skąd usłyszał szmer. 
 • Uczestnik podaje wymyślone imię. Jeśli strażnik zgadnie, kto to powiedział - uczestnik wraca na linię startu, jeśli nie zgadnie grupa może próbować dalej dostać się do obozu.
2.  W PUŁAPCE
 • Uczestnicy podzieleni zostają na dwa zespoły: jeden większy, drugi mniejszy.
 • Zespół z większą liczbą uczestników tworzy koło. Dzieci chwytają się za ręce. Drugi zespół to dzieci w pułapce.  Dzieci w pułapce próbują wyjść na wolność. Maja na to określony czas, np. dzieci w kręgu odliczają do 30. Uciekającym nie wolno przerwać kręgu.
3.  GNIEWNY OGRODNIK
 • Uczestników należy podzielić na co najmniej dwa zespoły ( może być więcej, jeśli klasa jest liczna).
 • Jedno dziecko jest ogrodnikiem, który wysyła pracowników do pracy w ogrodzie. 
 • Zespoły odbiegają na pewna odległość i po cicho naradzają się jakimi ruchami przedstawią wykonywaną pracę w ogrodzie. Na sygnał określony zespół ( można nazwać zespoły kolorami lub numerami) przybiega do ogrodnika
 • Ogrodnik pyta: Co robiliście?
 • Dzieci odpowiadają pokazując dany ruch.
 • Jeśli ogrodnik zgadnie, cały zespół uwięziony jest w szklarni. Wówczas wzywa kolejny zespół.
 • Jeśli nie zgadnie dzieci uciekają, a ogrodnik próbuje złapać jak najwięcej dzieci. czas jest ograniczony. Drugi zespół odlicza do  50. Po tym czasie ogrodnik wraca do szklarni i wzywa drugi zespół itd.

niedziela, 21 marca 2021

Metody nauczania matematyki w klasach 1-3

Jeden z amerykańskich nauczycieli - edukatorów, John Holt, powiedział kiedyś, że największym wrogiem uczenia się jest gadający nauczyciel. Moim zdaniem w nauczaniu matematyki w klasach młodszych, idealnie się sprawdza. A zatem, jak uczyć matematyki, by uczniowie rzeczywiście rozwijali i pogłębiali rozumienie pojęć matematycznych?

Trzeba przestrzegać kilku zasad:

1. Najpierw rozumienie, sens, potem dopiero symbol
2. Działania na konkretach: zobaczyć strukturę, działać (przeliczanie, dokładanie, odsuwanie); symbol(zapis)
3. Obliczenia proste i złożone.
4.Stosowanie różnych strategii – czyli nauczyć dzieci liczyć sprytnie. Wdrażać do zaradności arytmetycznej. To właśnie ta umiejętność powinna być głównym celem edukacji matematycznej w klasach1-3
5.  Zadania tekstowe - są one podstawą uczenia matematyki. Dzieci należy wdrażać do podejmowania prób wyciągania wniosków. Rozwijać w nich chęć rozwiązywania zadań

 Metody, podział wg W. Nowak:
piątek, 19 marca 2021

Wielkanoc - scenariusz zajęć w klasie pierwszej

 

Scenariusz zajęć– klasa 1

 

Ośrodek tematyczny : Wkrótce Wielkanoc

Ed. polonistyczna

Temat: Opisujemy pisankę.

Cele operacyjne:

Uczeń / uczennica:

-wypowiada się;

- układa wyraz z literek;

- ogląda prezentację.

- ustnie opisuje pisankę;

- czyta ze zrozumieniem tekst;

- wykonuje rysunek do opisu

 

Metody: słowna, pokaz

Formy: indywidualna, grupowa

 

Pomoce dydaktyczne: tablica interaktywna, ćwiczenia interaktywne, tekst z opisem pisanki, prezentacja multimedialna, rozsypanka literowa (pisanki)

 

Przebieg zajęć:

 

1.     Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć – odczytanie notatki graficznej „Polskie zwyczaje wielkanocne”

2.     Układanie wyrazu z rozsypanki literowej: (pisanki)

3.     Zapis tematu do zeszytu.

4.     Przedstawienie prezentacji multimedialnej– „Pisanki różnych regionów”

5.     Losowanie pisanki na kole fortuny: 

https://wheelofnames.com/view/pl/sqd-fs8/?fbclid=IwAR2W-fKVwf6mHf9MQ9ssvFXdTXkOgXEPEZDxD0oMXJ-Si9pN5kuuf3D7Xc8

6.     Ustne opisywanie wyglądy wylosowanych pisanek przez uczniów.

7.     Ćwiczenia w czytaniu – uczniowie samodzielnie po cichu czytają tekst przygotowany przez nauczyciela.


8.     Wykonują rysunek wg tekstu.

9.     Prezentacja prac uczniowskich. Utworzenie albumu.