wtorek, 19 stycznia 2021

METODY I TECHNIKI INTEGRACYJNE


Głównym zadaniem tych metod jest praca skierowana na uczestnika. Wywodzą się z pedagogiki zabawy. Przy zastosowaniu ich należy wziąc pod uwagę zasady:

 1. Dobrowolności uczestnictwa
 2. Uwzglednienia dwóch poziomów komunikacji  - rzeczowej (logicznei obiektywne informacje, fakty) - emocjonalnej ( trści przyjmowane w zalezności od emocji)
 3. Uznawania pozytywnych przeżyć jako wartości, unikanie rywalizacji
 4. Posługiwanie się różnymi środkami wyrazu, które pozwalaja na wzmocnienie motywacji i poczucia bezpieczeństwa.

KRASNOLUDEK 

1. Zabawa ruchowa w rytm piosenki KLIK

Tekst

 • Polną ścieżką przez ogródek idzie sobie krasnoludek.
 • Dokąd idziesz mój malutki, idę sobie do swej krasnoludki.
 • Szabadaba dibi dibi di 3X
 • Idę do swej krasnoludki
Uczestnicy chdzą w rytm muzyki po kole.
Po każdym odśpiewaniu zwrotki z refrenem dodajemy elementy: rączki w przód, rączki do siebie, kolana ugnij, stopy na zewnątrz, pupa do tyłu, głowa do góry, oczy wybałusz, język na brodę.

2. Technika integracyjna - stosujemy w celu uzyskania informacji zwrotnej. Krasnoludek, to rzecz w ręku uczestnika, którą można rzucać i jest przyjemne w dotyku, czyli krasnoludkiem może być piłeczka, maskotka.

Przykłady pracy tą techniką. Uczniowie siedzą w kręgu. Ustalamy zasady, np. mówi tylko osoba, która trzyma krasnoludka.

 • Kończenie zdań - Dziecko trzymajace krasnoludka zaczyna zdanie "Królewna miała" - rzuca karsnoludka do innego dziecka, które kończy zdanie " złotą koronę". Następnie tworzy początek swojego zdania i rzuca karsnoludka do innej osoby.
 • Opowiadanie twórcze - Uczestnik zaczyna opowiadanie, rzuca lub podaje nastepnej osobie, a ta dopowiada swoje zdanie i podaje następnej...

PAJĘCZYNA ( kłębek) - do zastosowania tej techniki potrebyjemy kłębka nici, wełny, włóczki, sznura, itp.

Uczestnicy siędzą lub stoja w kręgu. Mówi wyłacznie osoba trzymajaca kłębek.Osoba mówiąca trzyma nić, a kłębek przerzuca do innej osoby. Powtarzamy aż powstanie sieć.

Przykłady pracy:

 • Poznajmy się - uczniowie przedstawiają się;
 • Opowiadamy baśń - Rozpoczyna uczeń trzymający kłebek. nawika na palec i przerzuca do innej osoby
 • Podsumowujemy zajęcia - Co mi się podoobało
 • Szukanie dobrych cech u siebie
GRAFFITI 
Służy do:
- tworzenia i wzmacniania dobrej atmosfery w grupie;
- twórczego rozwiązywania problemów;
-kształcenia myślenia twórczego;
- dzielenia się własnymi pomysłami;
- dostrzegania różnych aspektów jednego tematu.

Przykłady pracy:
 • Opowiadanie twórcze: Uczniowie pracują w zespołach. Każdy zespół rysuje początek swojego opowiadania ( element). Uczestnicy mają ograniczony czas. Na sygnał oddaja swoją kartkę następnej grupie (ruch kartek zgodnie z wskazówkami zegara), która dorysowuje sój element. Karty krążą tak długo, aż   do grupy macierzystej. Karty wieszamy na tablicy. Każdy zespół opowiada swoją przygode na podstawie karty, którą zawiesił.
 • Na tablicy napisany jest problem do rozwiąznia, np. "Jak ciekawie zorganizować Dzień Bezpiecznego Internetu? Klasę dzielimy na zespoły. Każdy zespół otrzymuje kartkę z rozpoczętym zdaniem, np: Proponujemy, aby..../ Na pewno będziemy.....  / Przygotujemy..... Dopisuje zakończenie zdania, zagina kartkę, tak, aby inny zespół nie zobaczył wpisu i podaje dalej.  Po kilku rundach odwijamy kartki i czytamy odpowiedzi.

WRZUĆ STRACH DO KAPELUSZA 
Służy do:
- nawiązywania relacji i integracji grupy;
- uczy akceptacji i prawidłowej komunikacji;
 - wzmacniania i budowania zaufanie w grupie;
- odprężenia.

Przykłady pracy:
 • Uczestnicy siedzą w kręgu. Otrzymują kartkę z rozpoczętym zdaniem, np. W tej grupie boję się, że ... Każdy uczestnik dopisuje zakończenie zdania i wrzuca kartkę do kapelusza.  Kartki w kapeluszu są wymieszane. Uczniowie kolejno wyciągaja po jednej kartce i głosno odczytują, następnie próbują wszystki przekazać, wytłumaczyć, co autor miał na myśli, dlaczego ma takie obawy. W czasie wypowiedzi danego uczestnika innym nie wolno komentowac , ani zadawać pytań.

KWIAT GRUPOWY 
Służy do:
- wzajemnego poznania się;
- zbierania istootnych informacji o sobie i innych
- umozliwia wyszukiwanie cech charakterystycznych dla poszczególnych osób 
- ułatwia komunikację
- stwarza dobry klimat.

Przykłady pracy:
 • Uczestnicy pracują w grupach. Każda grupa otrzymuje kartkę z narysowanym środkiem kwiatu. Każdy uczeń dorysowuje płatek kwiatu , a w środku inicjały. Uczniowie wymieniaja informacje o sobie. W środku kwiatu wpisują cechy, właściwości, zdarzenia, fakty, które ich łaczą wszystkich razem.Na płatkach zapisuja cechy,zdarzenia, fakty , które ich różnią. Wymyślaja nazwę swojego kwiatu odzwierciedlającą zawartość. Prezentacja wyników
 • Geupy wymieniaja się kwiatami.  Na podstawie otrzymanych informacji opracowują dla sąsiedniej grupy program dwudniowego wyjazdu integracyjnego uwzględniającego cechy i preferencje grupowe oraz indywidualne. Prezentacja wyników pracy.

METODY I TECHNIKI AKTYWIZUJĄCE

 Kolejny podział metod i technik aktywizujących wg. Krzyżewskiej. Tym razem bardziej szczegółowy.

1. METODY INTEGRACYJNE - służą do odpręznania i relaksu, uczą prawidłowej komunikacji , pomagają zadbać o własciwą atnosfer e w grupie.

 • KRASNOLUDEK
 • PAJĘCZYNKA
 • GRAFFITI
 • WRZUĆ STRACH DO KAPELUSZA
 • KWIAT GRUPOWY
2. METODY HIERARCHIZACJI - porządkuja, klasyfikują wiadomości.
 • PIRAMIDA PRIORYTETÓW
 • DIAMENTOWE SZEREGOWANIE
 • PROMYCZKOWE SZEREGOWANIE

3. METODY DEFINIOWANIA POJĘĆ - opieraja si,e na analizie i definiowaniu

 • KULA ŚNIEGOWA
 • BURZA MÓZGÓW

4. METODY WÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW - rozwijają twórcze i krytyczne myślenie,  łaczą teorię z praktyką.

 • SZEŚĆ MYŚLACYCH KAPELUSZY
 • DYWANIK POMYSŁÓW

5. METODY PRACY WE WSPÓŁPRACY – doskonalą umijętności współpracy w grupie, komunikowania się.

 • ZABAWA NA HASŁO
 • UKŁADANKA

6. METODY EWALUACYJNE – uczą oceniania siebie oraz działań innych osób, pomagają oswoić się z krytyką 

 •  TERMOMETR UCZUĆ
 • KOSZ I WALIZECZKA
 • TARCZA STRZELECKA

7. METODY DYSKUSYJNE – uczą prezentowania własnego stanowiska, argumentowania, dyskutowania, wymiany poglądów i doświadczeń 

 • DEBATA ZA I PRZEECIW
 • AKWARIUM
 • DYSKUSJA PANELOWA

8. METODY ROZWIJAJĄCE TWÓRCZE MYŚLENIE  – uczą myślenia twórczego, rozwijania swoich zdolności 

 • FABUŁA Z KUBKA
 • SŁOWO PRZYPADKOWE

9. METODY GRUPOWEGO PDEJMOWANIA DECYZJI– rozwijają umiejętność  podejmowania decyzji i ponoszenia za nią odpowiedzialności, sztuki kompromisu i komunikowania się w grupie

 • DRZEWKO DYSKUSYJNE
 • PUSTYNIA
 • SZEŚĆ PAR BUTÓW

10. METODY PLANOWANIA – pozwalają uczniom urzeczywistniać swoje marzenia i fantazje, uczą planować rzeczywistość, formułować cele 

 • GWIAZDA PYTAŃ
 • PLANOWANIE PRZYSZŁOŚCI

11. METODY PRZYSPISZONEGO UCZENIA SIĘ – doskonalą techniki szybkiego przyswajania wiedzy 

 •  ŁAŃCUCHOWA METODA SKOJARZEŃ

12. GRY DYDAKTYCZNE – uczą zdrowej rywalizacji, przestrzegania ustalonych reguł, dają możliwość odniesienia sukcesu, a także oswajania się z przegraną 

 •  DZIWNE POWIEDZONKA
 • MAGICZNE KALULATORY


poniedziałek, 18 stycznia 2021

AKTYWIZUJACE METODY NAUCZANIA

Niby rozumiemy, niby znamy, ale kiedy przyjdzie do określenia lub wpisania do dokumentu metod stosowanych na lekcjach wielu nauczycieli gubi się, ma problem z określeniem. Dotyczy to zarówno młodych jak i doświadczonych nauczycieli. 

Dlaczego tak się dzieje? 

Otóż dlatego,że różni autorzy różnie klasyfikują metody i różnie je nazywają.

Postanowiłam zebrać najistotniejszy materiał dotyczący metod nauczania mających zastosowanie w edukacji wczesnoszkolnej.

Co to jest metoda nauczania?  - Jest to celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z ucznami, który umożliwia realizację celów edukacyjnych i wywchowawczych.

Od czego zależy dobór metod nauczania ? Klasyfikacja metod nauczania wg J. Herbarta

 • oparte na obserwacji i pomiarze
 • słowne
 • oparte na działaniu praktycznym
Klasyfikacja wg W. Okonia
 • PODAJĄCE - uczenie gotowych treści poprzez: opowiadanie, wykład, pogadankę, dyskusję i pracę z książką
 • PROBLEMOWE - rozwiązywanie zagadnień poprzez: wykłady problemowe i konwesatoryjne; stwarzanie sytuacji problemowej; wykorzystanie gier dydaktycznych
 • EKSPONUJACE - przeżywanie określonych wartości poprzez: pokaz, film, prezentacja, wystawa ,itp.
 • PRAKTYCZNE - aktywne działanie.
F. Szlosek rozszerzył grupę metod problemowych o metody aktywizujące, dzięki którym uczeń poszerza swoją wiedzę i zainteresowania, doskonali umiejętności komunikowania się w grupie, argumentowania. Dzieci uczą się poprzez działanie, są akatywne w sferze ruchowej, werbalnej i emocjonalnej.