wtorek, 18 czerwca 2024

Kodowanie na planszy


 Dzieci bardzo lubią dyktanda graficzne i kolorowanki. Ten =rodzaj ćwiczenia doskonali uważność, ćwiczy cierpliwość. 

Zachęcam.

Potrzebujemy planszy. mozna ją narysować 10 kratek na 10 , może być 20 na 20. Zależy od tego jaki rysunek chcemy zakodować. Planszę opisujemy z jednej strony liczbami , z drugiej literami, I kolorujemy.

Podam kilka przykładów takiej zabawy:motyl

  żaba


żyrafa


słoń
środa, 5 czerwca 2024

Dzieci lubią ekseprymenty

 Eksperymentowanie z dziećmi przynosi wiele korzyści, wspierając ich rozwój na różnych płaszczyznach. Przede wszystkim, pomaga w rozwijaniu myślenia krytycznego, ucząc dzieci zadawania pytań, analizowania danych i wyciągania wniosków. Dzieci stają się bardziej logiczne i potrafią krytycznie spojrzeć na otaczający je świat.

Eksperymenty rozbudzają również ciekawość, zachęcając dzieci do eksploracji i poszukiwania odpowiedzi na pytania o funkcjonowanie rzeczy. To z kolei może prowadzić do większego zainteresowania nauką i otaczającym światem. W trakcie eksperymentów dzieci uczą się także umiejętności praktycznych, takich jak planowanie, przeprowadzanie działań i dokumentowanie swoich obserwacji, co jest przydatne zarówno w nauce, jak i w codziennym życiu.

Eksperymentowanie wzmacnia zdolności rozwiązywania problemów, ponieważ dzieci często muszą radzić sobie z nieoczekiwanymi wynikami i trudnościami, rozwijając zdolności adaptacji i kreatywnego myślenia. Dodatkowo, praca w grupach nad eksperymentami pomaga rozwijać umiejętności komunikacyjne i współpracy, a udane eksperymenty wzmacniają poczucie własnej wartości i pewności siebie.

Eksperymenty często mają formę zabawy, co sprawia, że nauka staje się bardziej angażująca i przyjemna. Dzieci uczą się najlepiej, gdy są aktywnie zaangażowane i mają możliwość samodzielnego odkrywania. Dzięki eksperymentom, dzieci poznają podstawy naukowe, wchodząc w świat nauki, technologii, inżynierii i matematyki, co może stanowić fundament dla ich dalszej edukacji.

Eksperymentowanie kształtuje również cierpliwość i wytrwałość, ucząc dzieci, że nie wszystko udaje się od razu i że czasami trzeba kilkakrotnie podejść do problemu, aby znaleźć rozwiązanie. To rozwija ich wytrwałość i umiejętność radzenia sobie z trudnościami. W rezultacie, eksperymentowanie z dziećmi to nie tylko świetna zabawa, ale także inwestycja w ich przyszłość, pomagająca rozwijać ważne umiejętności i zainteresowania.


Dzięki eksperymentom i doświadczeniom nauka nie jest nudna. Zobaczcie, ile można się dowiedzieć z jednego prostego eksperymentu z wodą:

Chodząca woda:

 • Materiały: Siedem szklanek, woda, barwniki spożywcze (czerwony, żółty, niebieski), ręczniki papierowe.
 • Instrukcje: Ustaw szklanki w rzędzie. Napełnij wodą pierwszą, trzecią, piątą i siódmą szklankę. Dodaj barwnik spożywczy do wody (czerwony do pierwszej i siódmej, żółty do trzeciej, niebieski do piątej). Złóż ręczniki papierowe w paski i umieść je tak, aby jeden koniec był w szklance z wodą, a drugi w pustej szklance obok. Obserwuj, jak woda przemieszcza się po ręcznikach papierowych i tworzy nowe kolory w pustych szklankach.


Oto kilka przykładowych pytań badawczych, które mogą zadać dzieci podczas przeprowadzania tego eksperymentu:

 1. Jak działa eksperyment "chodząca woda"?

  • Co sprawia, że woda przemieszcza się wzdłuż ręczników papierowych?
 2. Jakie czynniki wpływają na szybkość przemieszczania się wody?

  • Czy grubość ręcznika papierowego wpływa na tempo przemieszczania się wody?
  • Jak długość ręcznika papierowego wpływa na szybkość wchłaniania wody?
 3. Jak różne barwniki spożywcze wpływają na mieszanie się kolorów?

  • Jakie kolory powstają w pustych szklankach, gdy woda z różnych barwników się miesza?
  • Czy mieszanie się barwników jest równomierne?
 4. Jakie ilości wody potrzebne są do osiągnięcia efektu?

  • Ile wody należy wlać do każdej szklanki, aby uzyskać najlepszy efekt przemieszczania się wody?
 5. Czy temperatura wody ma wpływ na eksperyment?

  • Jak zimna i ciepła woda wpływają na szybkość przemieszczania się wody po ręcznikach papierowych?
 6. Czy rodzaj płynu wpływa na wyniki eksperymentu?

  • Czy inne płyny, takie jak sok czy olej, mogą przemieszczać się wzdłuż ręczników papierowych tak jak woda?
 7. Czy wysokość ustawienia szklanek wpływa na przemieszczanie się wody?

  • Czy różnica poziomów między szklankami przyspiesza lub spowalnia przemieszczanie się wody?
 8. Czy można użyć innych materiałów zamiast ręczników papierowych?

  • Jak sprawdzają się inne materiały, takie jak bawełna czy gaza, w porównaniu do ręczników papierowych?
 9. Jak długo trwa przemieszczanie się wody do pustej szklanki?

  • Ile czasu zajmuje, aby woda całkowicie przemieściła się z jednej szklanki do drugiej?
 10. Czy ilość barwnika spożywczego wpływa na intensywność kolorów w końcowych szklankach?

  • Czy większa ilość barwnika spożywczego sprawia, że kolory w końcowych szklankach są bardziej intensywne?
Zadawanie tych pytań zachęca dzieci do obserwacji, myślenia analitycznego i formułowania hipotez, co jest kluczowe w procesie naukowego poznawania świata.

poniedziałek, 6 maja 2024

Czytanie ze zrozumieniem - klasa 1 "Pszczolinka ruda"

 


Czytanie ze zrozumieniem

Przeczytaj uważnie tekst. Zaznacz poprawne odpowiedzi.

Pszczolinka ruda

 

Pszczolinka ruda to gatunek pszczół samotnic. Ma  rude owłosienie na grzbiecie i czarne włoski na brzuszku. Nie posiada żądła. Nie produkuje miodu. Żywi się nektarem
i pyłkiem różnych kwiatów. Zakłada gniazda w ziemi.
Tam składa jaja i zapasy pokarmu dla larw. Po złożeniu jaj samica ginie.

 

1.   Pszczolinka ruda żyje:

a     a)  w dużej rodzinie 

       b) w małej rodzinie

c     c)   samotnie

 

2.   Gdzie buduje gniazdo pszczolinka ruda?

a    a) w ziemi 

b    b) w dziupli drzew

c    c) pod liściem

 

3.   Czy pszczolinka ruda posiada żądło?      

a)  TAK       b)NIE

 

4.   Czy pszczolinka ruda produkuje miód?  

a)TAK       b)NIE