niedziela, 21 marca 2021

Metody nauczania matematyki w klasach 1-3

Jeden z amerykańskich nauczycieli - edukatorów, John Holt, powiedział kiedyś, że największym wrogiem uczenia się jest gadający nauczyciel. Moim zdaniem w nauczaniu matematyki w klasach młodszych, idealnie się sprawdza. A zatem, jak uczyć matematyki, by uczniowie rzeczywiście rozwijali i pogłębiali rozumienie pojęć matematycznych?

Trzeba przestrzegać kilku zasad:

1. Najpierw rozumienie, sens, potem dopiero symbol
2. Działania na konkretach: zobaczyć strukturę, działać (przeliczanie, dokładanie, odsuwanie); symbol(zapis)
3. Obliczenia proste i złożone.
4.Stosowanie różnych strategii – czyli nauczyć dzieci liczyć sprytnie. Wdrażać do zaradności arytmetycznej. To właśnie ta umiejętność powinna być głównym celem edukacji matematycznej w klasach1-3
5.  Zadania tekstowe - są one podstawą uczenia matematyki. Dzieci należy wdrażać do podejmowania prób wyciągania wniosków. Rozwijać w nich chęć rozwiązywania zadań

 Metody, podział wg W. Nowak:
piątek, 19 marca 2021

Wielkanoc - scenariusz zajęć w klasie pierwszej

 

Scenariusz zajęć– klasa 1

 

Ośrodek tematyczny : Wkrótce Wielkanoc

Ed. polonistyczna

Temat: Opisujemy pisankę.

Cele operacyjne:

Uczeń / uczennica:

-wypowiada się;

- układa wyraz z literek;

- ogląda prezentację.

- ustnie opisuje pisankę;

- czyta ze zrozumieniem tekst;

- wykonuje rysunek do opisu

 

Metody: słowna, pokaz

Formy: indywidualna, grupowa

 

Pomoce dydaktyczne: tablica interaktywna, ćwiczenia interaktywne, tekst z opisem pisanki, prezentacja multimedialna, rozsypanka literowa (pisanki)

 

Przebieg zajęć:

 

1.     Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć – odczytanie notatki graficznej „Polskie zwyczaje wielkanocne”

2.     Układanie wyrazu z rozsypanki literowej: (pisanki)

3.     Zapis tematu do zeszytu.

4.     Przedstawienie prezentacji multimedialnej– „Pisanki różnych regionów”

5.     Losowanie pisanki na kole fortuny: 

https://wheelofnames.com/view/pl/sqd-fs8/?fbclid=IwAR2W-fKVwf6mHf9MQ9ssvFXdTXkOgXEPEZDxD0oMXJ-Si9pN5kuuf3D7Xc8

6.     Ustne opisywanie wyglądy wylosowanych pisanek przez uczniów.

7.     Ćwiczenia w czytaniu – uczniowie samodzielnie po cichu czytają tekst przygotowany przez nauczyciela.


8.     Wykonują rysunek wg tekstu.

9.     Prezentacja prac uczniowskich. Utworzenie albumu.


piątek, 22 stycznia 2021

METODY TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

 


SZEŚĆ MYŚLĄCYCH KAPELUSZY

Służy do:

- rozwijania współpracy między uczestnikami;
- porządkownia poglądów i myśli; 
- wypracowania korzystnych rozwiązań;
- ukierunkowanego myślenia.

Znaczenie kolorów kapeluszy: 

NIEBIESKI - kontrola, obiektywizm, dystans i opanowanie. Myśląc w niebieskim kapeluszu przyglądamy się procesowi rozwiązywania problemu z góry. Bierzemy pod uwagę organizację, priorytety, czas, miejsce itd.

BIAŁY - kolor neutralny i obiektywny. Zakładając biały kapelusz podajemy czyste fakty, informacje  - krótko i rzeczowo ( to, co wiemy).

CZERWONY - kapelusz emocji i intuicji. Wyrażamy przeczucia, przypuszczenia ( pozytywne i negatywne)

ZIELONY - to nasza aktywność, kreatywność, twórcze myślenie, pomysły. Zakładając zielony kapelusz szukamy twórczych rozwiązań.

ŻÓŁTY - jasność i optymizm. Myśląc w żółtym kapeluszu szukamy wyłącznie korzyści, zalet, dobrych stron rozwiązania.

CZARNY- widzi wszystko w czarnych kolorach.  Zakładając czarny kapelusz, szukamy negatywnych stron, wad, błędów proponowanego rozwiązania. Zwracamy uwagę na ryzyko i zagrożenia proponowanych rozwiązań.

1. Podziel klasę na grupy, przedstaw zasady pracy z kapeluszami.

2. Wskaż kapelusz nadrzędny, nadzorujący pracę całej grupy - kapelusz niebieski (pilnuje organizacji, spisuje najważniejsze wnioski)

3. Podaj kolejność następnych kapeluszy:

  • biały
  • czarny
  • czerwony
  • żółty
  • zielony
Przykłady:
Cel - chcemy zebrać pieniądze na pomoc dzeciom z zaprzyjaźnionej szkoły w Afryce

Etap 1

NIEBIESKI - Dzieci z Afryki mają problemy z wodą, potrzebują filtrów. Trzeba zebrać około 3 tysięcy zł. Mamy na to 3 miesiące czasu. Musimy zaplanować pracę.

BIAŁY - Jest nas 25 osób, możemy utworzyć 5 grup pięcioosobowych i każdej grupie przydzielić zadanie. Rodzice zadeklarowali pomoc, konkretnie mama Asi i mama Wojtka, tata Justyny. Mamy dstronę szkoły i blog klasowy - możemy rozpowszechniac informacje. Mamy materiały biurowe. Jesteśmy kreatywni i pomysłowi, mamych chęci.

CZARNY- 3 miesiące, to za mało czasu, aby zebrać taką sumę. Nie mamy koordynatora wszystkich grup. Za mało mamy materiałów biurowych - trzeba zainwestować, a to kolejne wydatki. Poza tym nie mamy tych pieniędzy.

CZERWONY - 3 miesiące , damy radę. dzieci potrzebują pomocy. Dla nich skarbem jest woda, czego my nie doceniamy. Najlepiej nic nie robić, albo wymyślać problemy. Kiedy poprosimy , to na pewno wszyscy rodzice pomogą.

ŻÓLTY - zwrócimy się o pomoc do innych klas i ich rodziców. Kiedy wspólnie działamy, to na pewno damy radę. Trzeba zrobić plakaty i informować osobiście znajomych, a oni poproszą innych znajomych. Zobaczycie, uda się.

ZIELONY - Zorganizujemy kiermasze, aukcje naszych prac, wystawimy skarbonki.

Etap 2

NIEBIESKI - Ile kiermaszów proponujecie i co będziemy sprzedawać? Ile aukcji? Kto wykona prace? Kto się tym zajmie?
BIAŁY - Jest pięć grup. Każda grupa zajmie się inną formą zbierania. Do każdej grupy możemy przypisać rodzica.
CZARNY- rodzice pracują, to będzie dla nich dodatkowa praca. Nie każdy ma czas.
CZERWONY - Mamy ważny cel. Jestem pewna,że nie odmówią nam pomocy. Ludzie muszą sobie pomagać.
ŻÓŁTY- Zacznijmy od ustawienia skarbonki w klasie i organizacji  pierwszego kiermaszu. Zobaczymy jak nam pójdzie. Poza tym mamy trochę prac plastycznych na aukcję. Od czegoś trzeba zacząć. 

ZIELONY - przyniesiemy opieczętowane puszki, zrobimy z nich skarbinki i damy każdej klasie. To na początek. Pierwszy kiermasz zrobimy za tydzień. Poprosimy rodziców o upieczenie ciasteczek. A pierwszą aukcję zorganizujemy na zebraniu z rodzicami.

Etap 3,...4.... - aż do ustalenia planu działania.

DYWANIK POMYSŁÓW

To metoda poszukująca rozwiązania problemu w toku dyskusji grupowej.  Dyskusja przebiega w 5 fazach i towarzyszy jej wizualizacja.

Fazy:

1. Rozpoznanie problemu
2. Propozycje rozwiązań
3. Deklaracja intencji
4. Ewaluacja
5. Podsumowanie

Przebieg: 

FAZA 1

1. Dzielimy klasę na grupy i przydzielamy jej stolik do pracy, papier, mazaki, Po 3 paski papieru w różnych kolorach dla każdego ucznia.

2. Podajemy problem, np. Dlaczego należy oszczedzać wodę?

3. Grupy znajdują odpowiedzi  znajdują odpowiedzi na zadane pytanie, zapisują w bardzo krótkich stwierdzeniach Dlatego, że …” – na paskach w jednym kolorze i umieszczają je w pętelkach na swoich dywanikach, 

4.Liderzy poszczególnych grup prezentują wyniki na forum.

FAZA 2

1. Zadajemy kolene pytanie, np. Co możemy zrobić, aby oszczędzać wodę?

2. Grupy z wykorzystaniem „burzy mózgów” odpowiadają na pytanie w bardzo krótkich stwierdzeniach Należałoby …” – na paskach w innym kolorze i umieszczają w pętelkach na swoich dywanikach.

3. Przedstawiciele grup prezentują wypracowane pomysły rozwiązania problemu. 

FAZA 3

 1. Każdy uczeń na pasku w trzecim kolorze podaje na zasadzie deklaracji intencji odpowiedź na pytanie Co ja zrobię ( już teraz ), aby ograniczyć zużycie wody? i umieszcza ją na dywaniku, 

2. Prezentacja zadeklarowanych stanowisk. 

FAZA 4

 1.Każdy uczeń dostaje po trzy cenki sklepowe w różnych kolorach: żółta za 3 punkty, zielona za 2 punkty, czerwona za 1 punkt.

 2. Zadaniem uczniów jest oczytanie pomysłów rozwiązania problemu na wszystkich dywanikach i przyklejenie punktów przy propozycjach, które – ich zdaniem – są najlepsze. 

FAZA 5 

1. uczniowie podliczają punkty, nauczyciel krótko podsumowuje wyniki pracy grup.