piątek, 3 listopada 2023

Zabawy matematyczne z kartami liczbowymi

Matematyka może być fajna. Dużo zależy od tego, jak rozpoczniemy zajęcia. Dzisiaj zaproponuję kilka aktywności matematycznych z wykorzystaniem kart liczbowych. 

Takie karty wykonują dzieci same zgodnie ze słowną instrukcją. Karty wykonane samodzielnie nabierają innego znaczenia i wartości niż otrzymane gotowce. Jest to również praktyczne wykorzystanie matematyki. Nie jest ważne, czy są one równiutkie i piękne. Ważne, że każde dziecko umiało je zrobić samodzielnie. 

Karty dzieci trzymają w kopercie  w piórniku, teczce, lub innym umówionym, łatwo dostępnym miejscu miejscu.

Jakie cele realizujemy wykonując takie karty?

 1. Ćwiczenie słuchania  i uważności.
 2. Ćwiczenie umiejętności składania kartki - dzielenia na równe części. 
 3. Ćwiczenia manualne - cięcie nożyczkami po linii, ćwiczenia w pisaniu cyfr.
 4. Rozwijanie świadomości wykorzystania matematyki w praktyce.
Instrukcja:
Materiały: 2 kartki z bloku A4 , nożyczki, flamaster

 • Złóż kartkę (A4)  na pół. 
 • Jeszcze raz na pół.
 • Jeszcze raz na pół.
 • Rozłóż.
 • Porozcinaj kartkę wzdłuż zagięć. Ile kart powstało? ( 8 )
 • Zapisz na każdej karcie jedną cyfrę zaczynając od zera. Która cyfra została zapisana jako ostatnia ( 7)
 • Jakich numerów brakuje?  ( 8 i 9)
 • Jeśli weźmiesz drugą taką samą kartkę i wykonasz instrukcję jak wyżej. 2 karty zatrzymasz sobie, to ile osób możesz jeszcze obdarować? (3)
 • Dopisz brakujące numery na kartach. Ile masz kart? (10)
Wykorzystanie:

1. Zabawa "Milczek" - ćwiczenia w liczeniu.
 • Nauczyciel zapisuje na tablicy liczby od 0 - 9, znaki +, - , =
 • Uczniowie rozkładają swoje karty na ławkach.
 • Nauczyciel wskazuje liczby, znaki działania. 
 • Na umówiony sygnał uczniowie podnoszą kartę z wynikiem.
2.  Zgadnij jaką jestem liczbą?
 • Moimi sąsiadkami są liczby 4 i 6.
 • Jestem największą liczbą jednocyfrową.
 • Jestem mniejsza od liczby 7, ale większa od 5 ..... itp
3. Porządkowanie zgodnie z warunkiem.
np. od najmniejszej, od największej, liczby parzyste, liczby nieparzyste ....

4. Matematyczne muchy
Potrzebne packi na muchy.
 • Uczniowie grają parami lub czwórkami. Każe dziecko ma swoją packę na muchy
 • Na ławce rozkładają swoje karty - komplet do gry
 • Nauczyciel mówi działanie. 
 • Uczniowie mają pacnąć w wynik. Uczeń. którego packa jest na spodzie, zabiera kartę.
5.  Jaka liczba następna?
Uczniowie pracują w zespołach. Jest określony czas , np. 2 minuty
 • Nauczyciel układa w sporej odległości od uczniów  karty liczbowe w dowolnej kolejności.
 • Jeden uczeń z każdego zespołu podchodzi i stara się zapamiętać układ liczb, następnie podaje tyle, co zapamiętał swojemu zespołowi. Zespół układa karty.
 • Kolejny zawodni podchodzi do wzoru, i podaje dalej....
 • Kiedy czas się kończy, zespoły sprawdzają poprawność wykonania zadania.
5. Układanie liczb wielocyfrowychponiedziałek, 30 października 2023

Edukacja outdoorowa

Co to takiego jest ta edukacja outdoorowa?

To nic innego, jak nauczanie przez działanie.  Takie nauczanie określane jest jako pedagogika przygody.

Założenia:
1. Uczymy się, a nie jesteśmy nauczani - większa aktywność ucznia, mniej podawania gotowej wiedzy przez nauczyciela.
2.  Zmienia się rola nauczyciela, który staje się: inspiratorem, mentorem, przewodnikiem.
3. Uczymy się wzajemnie od siebie - zadania grupowe.
4. Uczniowie mają wybór, w jaki sposób chcą osiągnąć cel.
5. Uczą się, w jaki sposób zrealizowane treści można zastosować w życiu codziennym.
6. Emocje - uczniowie określają emocje, jakie towarzyszyły im przy realizacji zadania.
7. Współpraca i komunikacja negocjowanie, ustalanie kompromisów.
8. Ocena kształtująca.

Przykłady:
 • wszelkiego rodzaju warsztaty;
 • wycieczki związane z realizacją zadania, zbieranie materiałów na określony temat;
 • gry terenowe;
 • gry zespołowe;
 • tworzenie dzienników wydarzeń, albumów itp.

wtorek, 12 września 2023

DYKTANDA GRAFICZNE

 Doskonała forma na utrwalanie kierunków na kartce papieru jest dyktando graficzne. Stanowi ono jakby preludium do kodowania. 

Uczeń uważnie słuch następnie rysuje linie w kierunku wskazanym przez nauczyciela. Umowną jednostką może być kratka w zeszycie. Na końcu prawidłowo zapisanego dyktanda powstaje rysunek. 

Innym rodzajem jest podanie dzieciom zapisanego kodu w postaci strzałek.

Przykłady:


żółwikwąż


żyrafalitera L
żołądź