PROGRAMY-INNOWACJE


Programy są mojego autorstwa lub współautorstwa.

POZNAJĘ I BADAM - PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH PRZYRODNICZYCH DLA UCZNIÓW KLAS 1-3

POLUBIĆ MATEMATYKĘ - PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH WYKAZUJĄCYCH ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA MATEMATYCZNE

OKNO NA ŚWIAT - program nauczanie - edukacja wczesnoszkolana

INNOWACJA PEDAGOGICZNA - ZAJĘCIA KOMPUTEROWE w klasach 1-3 z elementami grafiki komputerowej

EDUKACJA TEATRALNA

MAŁY DZIENNIKARZ - PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA KLASY2-3

POZNAJĘ, UCZĘ SIE, MYŚLĘ - program edukacji wczesnoszkolnej

OKNO NA ŚWIAT Dankowska,, Mateńko - program edukacji wczesnoszkolnej

Materiały szkoleniowe:
Praca zespołowa 1
Drzewo decyzyjne
Praca zespołowa w zakotwiczonych lekcjach
Praca zespołowa w praktyce
Praca zespołowa w twojej klasie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz