PROGRAMY-INNOWACJE


Programy są mojego autorstwa lub współautorstwa.

Programy nauczania: 

POZNAJĘ, UCZĘ SIE, MYŚLĘ - program edukacji wczesnoszkolnej D. Dankowska


OKNO NA ŚWIAT - D.  Dankowska, J. Mateńko - program edukacji wczesnoszkolnej

Programy zajęć pozalekcyjnych:

POZNAJĘ I BADAM - PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH PRZYRODNICZYCH DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 D. Dankowska

POLUBIĆ MATEMATYKĘ - PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH WYKAZUJĄCYCH ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA MATEMATYCZNE - D. Dankowska

MAŁY DZIENNIKARZ - PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA KLASY2-3 - D. Dankowska

EDUKACJA TEATRALNA - D. Dankowska

Innowacje pedagogiczne:

INNOWACJA PEDAGOGICZNA - ZAJĘCIA KOMPUTEROWE w klasach 1-3 z elementami grafiki komputerowej - D. Dankowska

INNOWACJA "UCZ SIĘ Z PHOTONEM" - D. Dankowska


Materiały szkoleniowe:
Praca zespołowa 1,
Drzewo decyzyjne
Praca zespołowa w zakotwiczonych lekcjach
Praca zespołowa w praktyce
Praca zespołowa w twojej klasie
KONCEPCJA

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz