piątek, 19 marca 2021

Wielkanoc - scenariusz zajęć w klasie pierwszej

 

Scenariusz zajęć– klasa 1

 

Ośrodek tematyczny : Wkrótce Wielkanoc

Ed. polonistyczna

Temat: Opisujemy pisankę.

Cele operacyjne:

Uczeń / uczennica:

-wypowiada się;

- układa wyraz z literek;

- ogląda prezentację.

- ustnie opisuje pisankę;

- czyta ze zrozumieniem tekst;

- wykonuje rysunek do opisu

 

Metody: słowna, pokaz

Formy: indywidualna, grupowa

 

Pomoce dydaktyczne: tablica interaktywna, ćwiczenia interaktywne, tekst z opisem pisanki, prezentacja multimedialna, rozsypanka literowa (pisanki)

 

Przebieg zajęć:

 

1.     Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć – odczytanie notatki graficznej „Polskie zwyczaje wielkanocne”

2.     Układanie wyrazu z rozsypanki literowej: (pisanki)

3.     Zapis tematu do zeszytu.

4.     Przedstawienie prezentacji multimedialnej– „Pisanki różnych regionów”

5.     Losowanie pisanki na kole fortuny: 

https://wheelofnames.com/view/pl/sqd-fs8/?fbclid=IwAR2W-fKVwf6mHf9MQ9ssvFXdTXkOgXEPEZDxD0oMXJ-Si9pN5kuuf3D7Xc8

6.     Ustne opisywanie wyglądy wylosowanych pisanek przez uczniów.

7.     Ćwiczenia w czytaniu – uczniowie samodzielnie po cichu czytają tekst przygotowany przez nauczyciela.


8.     Wykonują rysunek wg tekstu.

9.     Prezentacja prac uczniowskich. Utworzenie albumu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz