niedziela, 21 marca 2021

Metody nauczania matematyki w klasach 1-3

Jeden z amerykańskich nauczycieli - edukatorów, John Holt, powiedział kiedyś, że największym wrogiem uczenia się jest gadający nauczyciel. Moim zdaniem w nauczaniu matematyki w klasach młodszych, idealnie się sprawdza. A zatem, jak uczyć matematyki, by uczniowie rzeczywiście rozwijali i pogłębiali rozumienie pojęć matematycznych?

Trzeba przestrzegać kilku zasad:

1. Najpierw rozumienie, sens, potem dopiero symbol
2. Działania na konkretach: zobaczyć strukturę, działać (przeliczanie, dokładanie, odsuwanie); symbol(zapis)
3. Obliczenia proste i złożone.
4.Stosowanie różnych strategii – czyli nauczyć dzieci liczyć sprytnie. Wdrażać do zaradności arytmetycznej. To właśnie ta umiejętność powinna być głównym celem edukacji matematycznej w klasach1-3
5.  Zadania tekstowe - są one podstawą uczenia matematyki. Dzieci należy wdrażać do podejmowania prób wyciągania wniosków. Rozwijać w nich chęć rozwiązywania zadań

 Metody, podział wg W. Nowak:
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz