sobota, 23 kwietnia 2022

Pomysł na pracę z lekturą "Doktor Dolittle i jego zwierzęta"

 Praca z lekturą to dla nas wyzwanie i inspiracja na kilka dni fantastycznych zintegrowanych zajęć. Dzisiaj zaprezentuję pomysł na pracę z lekturą "Doktor Dolittle i jego zwierzęta" w klasie drugiej.

Rozpoczynamy tradycyjnie od przedstawienia autora, swobodnych wypowiedzi na temat książki, wrażeń po jej przeczytaniu, wyodrębnieniu postaci i zdarzeń. Pierwsze zajęcia urozmaicone są zadaniami interaktywnymi, które zamieściłam w prezentacji wiodącej. Związane są bezpośrednio z treścią lektury. Ich zadaniem jest porządkowanie i powtórzenie  wiadomości na ten temat.  

Kolejny etap to poznanie zawodu weterynarza. Dzieci oglądają materiał filmowy zamieszczony w prezentacji, następnie w dwu - trzyosobowych zespołach wymyślają pytania, jakie chciałyby zadać weterynarzowi. Spośród wszystkich propozycji, wybieramy najciekawsze, zapisujemy je w zeszytach.


Doktor Dolittle był weterynarzem jedynym na świecie, który znał mowę zwierząt. Kolejnym zadaniem dzieci było przygotowanie plakatu reklamującego przychodnię i usługi doktora. W tym celu wykorzystaliśmy na zajęciach narzędzie online. Uczniowie pracowali w dwuosobowych zespołach,

Dom doktora Dolittle był pełen zwierząt. To kolejna inspiracja do pracy twórczej. Uczniowie wybierali sobie jedno zwierzątko. Wcielali się w postać (drama). Wypowiadali kilka zdań o sobie jako zwierzątku.  Potem zapisywali tę wypowiedź w zeszytach. Narysowali swoją postać, następnie w narzędziu Chatterpix animowali dodając swój głos. Swoją pracę zapisali na klasowym Padlecie, dzięki czemu mogłam ich animacje połączyć w całość. Chatterpix to aplikacja na smartfon i tablet. Korzystaliśmy z ich prywatnych urządzeń.


Kolejnym etapem pracy było przygotowanie do podróży. Obejrzeliśmy materiał filmowy ( umieszczony w prezentacji), na którym polski dziennikarz, podróżnik  przygotowuje się do podróży do Afryki. Widoczny jest tam plan przygotowań. Omówiliśmy ten plan bardzo szczegółowo. Głównym celem było zwrócenie uwagi, na to, jak ważne jest planowanie przygotowań to podróż. Tę wiedzę wykorzystamy w późniejszym etapie działań . 


W tym etapie zwróciłam uwagę na to, w jaki sposób doktor Dolittle przygotował się do podróży do Afryki i kto mu pomagał. Pracowaliśmy z mapą Europy i Afryki. Zastanawialiśmy się jak mogła wyglądać droga doktora do Afryki. Podzieliłam dzieci na dwuosobowe zespoły. Każdy zespół otrzymał konturową mapkę. Ich zadaniem było narysować na mapie drogę z Anglii do Afryki. Miała to .być droga dla Ozobota. Aktywność tę połączyłam z kodowaniem. Kontur mapy i kody dla Ozobota zostały umieszczone w prezentacji wiodącej. Powtórzyliśmy przy okazji znaczenie kolorów na mapie.


Nasza lekturowa ekipa dotarła do Afryki. Zatem nadszedł czas na działalność plastyczną. Uczniowie malowali dżunglę, a w niej bawiące się małpy. Działanie plastyczne podzieliłam na dwa etapy. Pierwszy etap to malowanie farbami dżungli. 


Farba musiała wyschnąć, dopiero wówczas można było przystąpić do rysowania czarnym markerem małp  w dżungli.


Doktor Dolittle w Afryce przeżywał liczne przygody. My zamieniliśmy naszą klasę w redakcję gazety. Uczniowie samodzielnie dobrali się w zespoły. Wybrane zostały wydarzenia. Każdy zespół musiał stworzyć stronę gazetki z krótką notatką dziennikarską o tym wydarzeniu.

Każdy dziennikarz musi umieć korzystać z różnych źródeł. Toteż nasi klasowi dziennikarze na zajęciach komputerowych mieli za zadanie stworzyć notatkę przyrodniczą wybranego zwierzątka z lektury. Punkty, które mieli uwzględnić w notatce zawarte są w prezentacji wiodącej. Na kolejnej godzinie lekcyjnej samodzielnie redagowali opis wybranego zwierzęcia.

Kolejnym elementem aktywności z lekturą były zabawy dramowe i tworzenie słownika języka zwierząt. Dzieci pracowały w zespołach. Każdy zespół miał za zadanie wymyślić swój zestaw. Potem zestawy połączyliśmy i powstał dość ciekawy słownik.

Oczywiście w trakcie pracy nie można  było zapomnieć o ćwiczeniach ortograficznych i gramatycznych. Również można znaleźć w prezentacji wiodącej. 

Moi uczniowie bardzo lubią pracę z lekturą. Każda lekcja jest fantastyczną przygodą. Zachęcam.
PREZENTACJA WIODĄCA


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz