sobota, 19 października 2019

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM - WODACZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM – klasa 3   ………………………………………….

Przeczytaj tekst. Wykonaj zadania do tekstu. Czytaj uważnie polecenia.

Woda
Czysta woda nie ma smaku, zapachu, ani barwy. Na jasnoniebieską wygląda jedynie w dużych zbiornikach wodnych. Morza i oceany widać z kosmosu, dlatego Ziemię nazywa się błękitną planetą.
Woda występuje w trzech stanach skupienia: jako ciecz, gaz (para wodna) i stan stały – lód. W temperaturze powyżej 0°C jest cieczą. Zamarza w temperaturze 0°C, a wrze przy 100°C. Woda występuje w naszym otoczeniu we wszystkich trzech stanach skupienia. O tym, że istnieje w postaci cieczy i lodu łatwo zauważyć. Aby sprawdzić, czy występuje jako para wodna wystarczy ją oziębić, aby się skropliła..
Woda odgrywa bardzo ważną rolę w życiu organizmów, w tym również człowieka. Jest niezbędna, by w naszym ciele zachodziły różne procesy, jak oddychanie czy krążenie krwi, dzięki którym prawidłowo funkcjonujemy. W naszym klimacie dorosły człowiek potrzebuje około 2,5 l wody dziennie. Wiele substancji rozpuszcza się w wodzie. Właściwości wody mogą się zmieniać. W morzach i oceanach rozpuszczona jest sól, dlatego w smaku jest słona. Woda jako dobry rozpuszczalnik jest potrzebna w wielu dziedzinach działalności człowieka. Używamy jej do mycia, zmywania i prania. Używana jest również w przemyśle i rolnictwie.
Woda pokrywa niemal 75% powierzchni Ziemi, jednak woda słodka zdatna do picia stanowi tylko niecałe 3%. Zdecydowana jej większość występuje w postaci lodu oraz wód podziemnych, czyli jest odległa od dużych skupisk ludzkich lub trudno dostępna. Dlatego ludzie korzystają głównie z tej części wody, która bierze czynny udział w obiegu. Są regiony, gdzie wody brakuje. Wodę należy oszczędzać.

Zaznacz jedną poprawną odpowiedź.
1.     Czysta woda ma barwę:
a)   błękitną,       b) nie ma barwy      c) szarą        d) zieloną

2.     Dlaczego Ziemię nazywa się błękitną planetą?
a)   bo jej większość powierzchni pokrywają morza i oceany.
b)   bo powietrze jest błękitne.
c)    bo taką nazwę wymyślili poeci.

3.     W jakiej temperaturze woda zamarza?
a)   100°C    b) 10°C    c) 0°C   d) 5°C

4.     Większość wody zdatnej do picia występuje w postaci:
a)   rzek i jezior     b) lodowców i wód podziemnych    c) studniach głębinowych

5.     Ludzie korzystają z tej części, która:
a)   jest zamrożona w lodowcach        b) bierze czynny udział w obiegu

6.     Woda w morzu jest?
a)   słona, bo rozpuszczona jest sól       b) słodka, bo rozpuszczony jest cukier


Dorota Dankowska

1 komentarz: