wtorek, 28 kwietnia 2020

ZDALNE NAUCZANIE : Afryka Kazika - klasowy projekt pracy z lekturą

PREZENTACJA WIODĄCA

Praca z lekturą może być fascynująca również poprzez zdalne nauczanie. Na potrzeby mojej klasy przygotowałam projekt klasowy  zatytułowany"Afryka Kazika", a książka Ł. Wierzbickiego o tym samym tytule stała się dla nas przewodnikiem i wytyczała kierunki działań.
Rezultatem naszego projektu było stworzenie magazynu podróżniczego. Uczniowie wcielili się w role reporterów i dziennikarzy. Na kolejnych zajęciach wymyślali i redagowali teksty do swojej gazety.

Do tworzenia tego czasopisma wykorzystałam narzędzie : https://app.writereader.com/. Założyłam dzieciom konta, loginy i hasło wysłałam rodzicom poprzez e- dziennik.
Writereader, to nowe narzędzie, którego moi trzecioklasiści wcześniej nie znali. Dlatego też przygotowałam dla nich instrukcję pracy nad własną elektroniczną książeczką.

Od czego zaczęliśmy?

Uczniowie wysłuchali wywiadu radiowego z autorem książki.  Przeczytali notatki biograficzne o autorze i głównym bohaterze - reporterze, podróżniku - Kazimierzu Nowaku, następnie
 napisali, a potem nagrali swoje reklamy: radiową lub telewizyjną zachęcające do przeczytania lektury. Kiedy wysłuchamy nagrań dziecięcych, dowiemy się,jakie wrażenie zrobiła na nich ta książka, ile informacji o Afryce, dzięki niej, zdobyli.

Analizując notaki biograficzne nie trudno zauważyć w nich dat. One właśnie zainspirowały mnie do ułożenia zadań tekstowych. Dzięki rozwiązaniu tych zadań oraz wykonaniu stosownych obliczeń, uczniowie dowiedzieli się, ile lat podróżował bohater, ile miałby lat w chwili obecnej oraz ile lat upłynęło od dni  rozpoczęcia podróży do chwili obecnej. Zadawali również własne pytania i dokonywali obliczeń.

Następnym etapem naszego klasowego projektu było założenie czasopisma. Uczniowie wymyślali tytuły swoich magazynów podróżniczych, projektowali okładki. Każdy pracował sam. Nie widzieli swoich prac, dzięki temu powstały oryginalne propozycje. Ich zadaniem było zredagowanie krótkiej notatki w której mieli zachęcić czytelnika do prenumeraty ich gazetki.
Niektórzy uczniowie nagrywali swoje przesłanie i dołączali do magazynu.

Podróż po Afryce rozpoczęliśmy od pracy z mapą, określanie kierunków na mapie, wyszukiwanie nazw państw, porównywanie map Afryki z różnych okresów. Uczniowie zwrócili uwagę, na to,że mapa administracyjna AfrykiAfryki zmi się na przestrzeni lat. Powstawały nowe państwa, inne zmieniały nazwy. Z administracyjnej mapy współczesnej wybrali 5 państw, następnie ich nazwy zapisywali w kolejności alfabetycznej.

Na podstawie materiałów zawartych w prezentacji wiodącej poszerzali swoją wiedzę na temat Czarnego Lądu oraz jego mieszkańców.

Praca nad projektem odbywała się w kilku działach tematycznych:

1. Sposoby podróżowania. 
W tym dziale uczniowie redagowali teksty o podróżach Kazika. zapoznali się z budową i wyposażeniem roweru, tworzyli mapy myśli związane z planowaniem wyprawy rowerowej. Budowali model statku wg ich pomysłu z dowolnych materiałow ( liczył się pomysł i kreatywnść), redagowali instrukcje techniczne związane z wykonaniem ich modeli, fotografowali. Redagowali wywiad z Kazikiem. Wymyślali pytania do odpowiedzi zawartych w książce. Wszystkie materiały umieślili w swoim czasopiśmie. 

2. Ciekawe miejsca w Afryce
      Jednym z zadań uczniów było wyszukanie ciekawych miejsc, które można zobaczyć na tym kontynencie oraz napisanie notatki przedstawiającej walory tych miejsc. W tym celu doskonalili umiejętności korzystania z różnych źródeł. Szczególną uwagę zwróciłam na prawa autorskie w wykorzystywaniu zdjęć. Prosiłam, aby pod tekstem umieszczali link do strony z której korzystali. Wielu z nich zastosowało się do mojej wskazówki, a to cieszy.

3. Zwierzęta Afryki
Punktem wyjścia do realizacji tego obszaru były filmy edukacyjne o afrykańskich zwierzętach. Wykorzystując interaktywne koło fortuny, uczniowie losowali nazwę zwierzęcia, wokół którego gromadzili znalezione i zebrane informacje. Na bazie zdobytej wiedzy musieli zredagować krótki artykuł, który umieścili w swojej elektronicznej książeczce.

4. Wirusy i bakterie
Kazimierz Nowak samotnie podróżując po Afryce zmagał się z poważnymi chorobami. Uczniowie wyszukiwali fragmentów w książce, następnie zapoznali się z materiałami umieszczonymi w prezentacji dotyczących wirusów i bakterii chorobotwórczych. Był to doskonały punkt wyjścia do rozmowy o chorobach przenoszonych przez te drobnoustroje oraz o sposobach zapobiegania im. Odnieśliśmy się także do obecnej sytuacji pandemii i izolacji z powodu koronawirusa, o sposobach zapobiegania zarażeniu. Przy okazji przypomnieliśmy sobie numery alarmowe oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. Do swojego czasopisma dodali notatkę o wyposażeniu apteczki pierwszej pomocy.

5. Kultura afrykańska
Każdy kraj  ma swoją odrębną kulturę. Wspólnie z Kazikiem poznawaliśmy elementy kultury afrykańskiej począszy od malarstawa i rzeźbiarstawa poprzez muzykę i taniec do sztuki kulinarnej. 
Wykonane zostały maski afrykańskie z wymyśloną przez dzieci symboliką. Każdy uczeń na łamach swojego czasopisma opisywał swoją maskę. Tworzyli rytmy , nagrywali je, układali choreografię do tańca afrykańskiego, wreszcie wymyślali przepis na zupę z szarańczy.
Ostatnim tekstem obowiązkowym była praca literacka - opowiadanie twórcze.

Oczywiście w dziecięcych pisemkach mogły się znaleźć również ich własne pomysły, dodatkowe teksty, rebusy, krzyżówki. 

Zakończone czasopisma zostały opublikowane i zaprezentowane szerszej publiczności. Oto one:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz