niedziela, 13 stycznia 2019

MNOŻENIE Z PIŁKĄ

Matematyka połączona z ruchem jest ekscytująca. Ostatnio zaproponowałam moim uczniom zabawę ruchową z piłką. Zainspirowałam się starą dziecięca zabawą podwórkową: "Wywołuje naprzeciwko jasne piwko". Zmodyfikowałam ją do potrzeb edukacyjnych i w ten sposób powstała zabawa "Mnożenie z piłką".
Cele zabawy:
- ćwiczenia w mnożeniu;
- utrwalenie pojęć: czynnik, iloczyn;
- koncentracja uwagi i refleks;
- ćwiczenia w rzucaniu do celu;
- integracja zespołu klasowego

Do zabawy potrzebne:
kartki z wielokrotnościami różnych liczb ( to zależy jaki zakres liczbowy w mnożeniu chcemy utrwalać) i piłka. Przykładowo, moi uczniowie utrwalali mnożenie przez 1,2,3,4, a zatem zakres do 40. Uczestnicy otrzymali kartki z liczbami : 2,4,6,8,9,10,12,14,16,19,20,21,24,27,28,30,32,36,40
Każdy uczeń musiał zapamiętać swoją liczbę i odłożyć .

Przebieg zabawy:
Uczestnicy ustawiają się w kręgu. Osoba z piłką wchodzi do środka. Podrzucając dwa razy piłkę wypowiada słowa: "czynnik, czynnik, iloczyn" . Za trzecim razem podrzuca piłkę bardzo wysoko wykrzykując wybrany przez siebie iloczyn, np. 3x6 i wraz z innymi uczestnikami ucieka jak najdalej albo do miejsca, gdzie można się ukryć. Uczestnik, który otrzymał liczbę 18 musi złapać piłkę i krzyknąć "stop". Wówczas wszyscy zatrzymują się. Zadniem ucznia jest trafić piłką innego uczestnika. Jeżeli trafi, to trafiony daje fant do banku, jeśli nie trafi, to on oddaje fant do banku. Piłkę  przejmuje ten, do którego rzucano i zabawę rozpoczynamy od początku.
Na koniec trzeba fanty wykupić. Uczniowie muszą zdać egzamin z mnożenia. Tyle,ile fantów, tyle pytań z tabliczki mnożenia. Staramy się, aby uczeń zdał egzamin.wtorek, 8 stycznia 2019

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM - TROPY LEŚNYCH ZWIERZĄT


CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM  …………………………………………………………………..


Przeczytaj uważnie tekst i wykonaj zadania.
Tropy leśnych zwierząt
Klasa 2d pojechała na zimową wycieczkę do lasu. Autokar zatrzymał się na leśnym parkingu. Czekał tam już na dzieci leśniczy, pan Józef.
- Zimowy spacer po lesie może być nie lada atrakcją. Musicie być tylko bardzo uważni
i spostrzegawczy – powiedział leśniczy i ruszyli leśną, zaśnieżona drogą w głąb lasu.
- Zimą las pokryty śniegiem wydaje się uśpiony. Jednak las wciąż tętni życiem – ciągnął opowieść pan Józef. -  Dzikie zwierzęta doskonale maskują się w naturze. Często o ich obecności świadczą jedynie niewielkie ślady odciśnięte w śniegu. Zima to jedyny czas, gdy możemy się im przyjrzeć, bowiem w śniegu tropy są doskonale widoczne.
- Proszę pana, proszę pana! Tam są jakieś ślady. Czyje to tropy? – zapytał Hubert.
Wszyscy spojrzeli we wskazanym kierunku.
- To przecież ślady małego pieska – odpowiedziała Julka.
Leśniczy uśmiechnął się tajemniczo.
- To nie są ślady psa, chociaż bardzo podobne. Takie tropy na śniegu zostawia lis. Zwróćcie uwagę na odciśnięte w śniegu pazury.
            Dzieci zobaczyły również tropy zająca , sarny i dzików. Po powrocie do szkoły postanowiły je narysować.
Dorota Dankowska

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM - ESKIMOSITEST CZYTANIA ZE ZROZUMENIEM  KLASA2     …………………………………………………………


Przeczytaj uważnie tekst. Na podstawie tekstu wykonaj zadania.

Eskimosi
Grenlandia to wyspa siedem razy większa od Polski. Przez większą część roku panuje tam zima. Zamieszkują ją Eskimosi.
Życie w eskimoskiej osadzie toczy się spokojnie. Mieszkańcy są wobec siebie życzliwi. Eskimosi potrafią fantastycznie ze sobą współpracować. Razem polują, wspólnie gotują i oprawiają skóry. Nie kłócą się, w razie sprzeczki stają naprzeciwko siebie i wymyślają żartobliwe piosenki. Zwycięzcą zostaje ten, którego piosenki są dowcipniejsze. Złodziejstwo również nie jest tu znane.
Latem, które trwa bardzo krótko, mieszkają w namiotach pokrytych skórami fok nad brzegiem morza. Całe lato polują na zwierzęta morskie, aby przygotować zapas mięsa na całą zimę. Wypływają w morze kajakami zrobionymi z kości i skór zwierząt. Latem Eskimosi polują także na reny. Od ilości zgromadzonego mięsa zależy, czy osada nie będzie cierpiała głodu.
Po pierwszych opadach śniegu przenoszą się w głąb wyspy. Szerokimi nożami wycinają wielkie bloki stwardniałego śniegu i ustawiają z nich igloo. W środku takiego domku jest bardzo ciepło. Zimą przez cztery miesiące trwa noc polarna, to znaczy, że słońce w ogóle nie wschodzi. Eskimosi spędzają długie zimowe miesiące w ciasnych igloo, naprawiając odzież i robiąc broń z kości zwierząt, a także szyjąc nową odzież. Pracę urozmaicają sobie śpiewem i opowiadaniem ciekawych historii.
            W maju nadchodzi wiosna, a z nią dzień polarny. Słońce w ogóle nie zachodzi.
 Na podstawie opowiadania Cz. Centkiewicza „Anaruk” – D. Dankowska
1.     Prawda czy fałsz. Przy podanych daniach zaznacz literę P , jeśli to prawda lub F, jeśli zdanie jest nieprawdziwe.

·     Grenlandia jest niewielka wyspą tropikalną.          P /  F
·     Grenlandię zamieszkują Eskimosi.                        P /  F
·     Grenlandia znajduje się na półkuli północnej.       P  / F
·     Eskimosi polują na pingwiny.                                P /  F
·     Zimą Eskimosi mieszają w namiotach ze skór nad brzegiem morza.     P  / F
·     Eskimosi spędzają długie zimowe miesiące w ciasnych igloo.               P /  F
·     Eskimosi wypływają w morze kajakami zrobionymi z kości i skór zwierząt.    P /  F
·     Eskimosi nie potrafią ze sobą współpracować.        P /  F
·     Igloo budowane jest z bloków stwardniałego śniegu.  P /  F