poniedziałek, 19 sierpnia 2019

CO TO JEST SAMORZĄD? -

FILM
DO POBRANIA TEST 


Opracowała D. Dankowska


CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM – KLASA3 ………………………………………………………

Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania. Zaznacz jedna odpowiedź.
Co to jest samorząd?

    Samorząd to forma organizacji wyodrębnionej grupy społecznej, która może decydować o sprawach dla niej istotnych. W Polsce mamy samorządy terytorialne, a w szkołach mamy samorządy uczniowskie.

    Polska to duży kraj. Podzielona została na 16 województw. Na czele każdego województwa stoi wojewoda, którego mianuje premier rządu. Wojewoda pełni funkcje kontrolne. Realną władzę w województwie sprawuje  marszałek województwa oraz samorządowy sejmik wojewódzki, wybierany
w wyborach samorządowych. To on zajmuje się wyznaczaniem długoterminowych strategii i wspieraniem samorządów powiatowych i gminnych.
     Każde województwo podzielone zostało na powiaty. W Polsce mamy 380 powiatów.
Władzę w powiecie sprawuje rada powiatu. Rada wybierana jest w wyborach. Spośród radnych wybierany jest starosta i zarząd. W skład powiatu wchodzi kilkanaście gmin. Są też miasta na prawach powiatu. Włodarzami w tych miastach są prezydent miasta i rada miasta. Prezydenci, wójtowie i burmistrzowie wybierani są w bezpośrednich wyborach samorządowych, to znaczy, że każdy uprawniony do głosowania obywatel może oddać na nich swój głos.
     W Polsce mamy 2478 gmin. Na czele gminy stoi wójt i rada gminy w gminach wiejskich oraz burmistrz
i rada gminy w gminach miejsko - wiejskich. Oni wybierani są również w bezpośrednich, demokratycznych wyborach. Najważniejsze decyzje dotyczące twojego najbliższego otoczenia zapadają właśnie
w samorządach terytorialnych. To właśnie od nich zależy, jak będzie rozwijała się twoja gmina, miasto, powiat czy województwo. To samorząd decyduje o budowie lokalnych dróg, mostów, czy jak rozmieszczone będą ścieżki rowerowe. Samorząd zadba również o to, żeby komunikacja miejska sprawnie działała. Do jego obowiązków należy dbanie o żłobki, przedszkola, szkoły, czy ośrodki kultury i sportu,
a także o lokalne drogi, bezpieczeństwo lokalne i ochronę środowiska. Finansuje także na swoim terenie służbę zdrowia i pomoc społeczną.


Czytanie ze zrozumieniem - Grzybobranie

Do pobrania


CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM   - Klasa 3       Imię i nazwisko ........................................

Grzybobranie
Grzybobranie to wielka przyjemność, ale czy potrafimy odpowiednio zachować się podczas zbierania grzybów?
    Na grzyby najlepiej wyruszyć wcześnie rano. Grzyby zrywamy lekko skręcając nóżkę
lub obcinając ją nożem nisko nad ziemią. Młodziutkich grzybów nie należy wygrzebywać spod mchu, gdyż niszczymy grzybnię i na tym miejscu nie wyrosną już nowe.
   Nie zbieramy też starych grzybów, nie nadają się one do jedzenia, w lesie natomiast są potrzebne, gdyż rozsiewają nowe grzyby. Każdy grzyb trzeba najpierw oczyścić, a potem włożyć do koszyka., żeby się nie pokruszył i nie pogniótł.
Zbieramy grzyby tylko dobrze znane. O których wiemy na pewno, że są jadalne. Jedzenie grzybów trujących grozić nam może nie tylko niebezpieczną chorobą, ale nawet śmiercią.
    W lesie nie należy niszczyć muchomorów lub innych niejadalnych grzybów. Są one potrzebne w środowisku leśnym, to także ozdoba lasów.

piątek, 26 lipca 2019

Opowiastki matematyczne

Wykorzystując narzędzia TIK możemy tworzyć z uczniami filmy edukacyjne. Praca przy tworzeniu jesT świetną zabawą, a efekty dostarczają satysfakcji. Wzrasta poczucie własnej wartości i pojawia się motywacja do dalszej pracy. Oto kilka przykładów pracy dziecięcej.Filmy zostały zrobione metodą poklatkową z wykorzystaniem programów; Photo Scape i Movie Maker.

Super wychodzą również opowiastki matematyczne jako książeczki. 
Wymyślamy opowiadanie. Dzielimy je na części. Przy wykorzystaniu edytorów graficznych, np. Painta uczniowie wykonujĄ ilustrację do swojej części. Następnie umieszczają ją na swoim slajdzie prezentacji w chmurze i wpisują tekst. W ciągu jednej jednostki lekcyjnej powstaje nam książeczka. Tutaj przykład.