sobota, 5 stycznia 2019

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM KLASA2 -LAS

Test do wydruku


CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM – KLASA 2  


q  Przeczytaj uważnie tekst, następnie odpowiedz na pytania zaznaczając właściwą odpowiedź lub odpowiadając pełnym zdaniem w wyznaczonym miejscu.

Las

  Las to duży obszar ziemi pokrytymi drzewami. Pod drzewami rosną mniejsze rośliny, takie jak krzewy i rośliny zielne. Wśród roślin żyją różnego rodzaju zwierzęta – owady, ptaki, a w niektórych lasach także większe stworzenia, takie jak lisy czy dziki. Lasy mogą być iglaste, liściaste lub mieszane. W lasach liściastych rosną głownie drzewa liściaste, takie jak dęby, buki, czy klony. W lasach iglastych przeważają drzewa iglaste: sosny, świerki lub jodły.
   Od zarania dziejów ludzie ścinali drzewa na drewno. Wycinali lasy również pod pola uprawne lub pod budowę miast i miasteczek. Obecnie wycina się zbyt wiele drzew. Szczególnie zagrożone są lasy tropikalne. Wielka wycinka drzew powoduje zmiany klimatyczne oraz wyginięcie wielu gatunków roślin i zwierząt.
    Miłośnicy przyrody i próbują spowolnić tempo niszczenia lasów. Sadzą nowe drzewa. Tworzą parki narodowe i rezerwaty przyrody. Starają się w ten sposób ocalić jak najwięcej roślin i zwierząt.


1. Las to obszar pokryty:
a)trawą     b) zbożem    c) drzewami              d) wodą

2. W lesie iglastym możesz spotkać drzewa:
a) sosny i świerki       b) buki i dęby       c) klony  i kasztanowce    d) grusze i śliwy

3. Dęby, buki oraz klony tworzą las:
a) mieszany            b) iglasty              c) liściasty           d) tworzą sad owocowy

4. Co próbują zrobić miłośnicy przyrody?
b) układać wiersze o lasach      a) zniszczyć lasy      c) spowolnić tempo wycinania lasów

5. Najbardziej zagrożone są lasy:
a)niemieckie     b) tropikalne         c) polskie              c) syberyjskie

6. W jakim celu ludzie wycinali lasy?
........................................................................................................................................................................................................................................

7. Kto tworzy parki narodowe?
a) miłośnicy sportu        b) miłośnicy przyrody     c) miłośnicy wycieczek 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz