niedziela, 24 czerwca 2018

Szyfrowanka ortograficzna

Ortografia często bywa zmorą uczniów. Proces kształcenia poprawności ortograficznej polega na opanowaniu umiejętności i nawyku bezbłędnego pisania. O umiejętności bezbłędnego pisania mówimy wówczas, gdy uczeń jest świadomy tego, co pisze, dokonuje wyboru właściwych liter, zna i stosuje  zasady ortograficzne. 

Oto moja propozycja zabawy ortograficznej z kodowaniem. Jest nią szyfrowanka ortograficzna. Klasę dzielimy na zespoły dwuosobowe. Zabawa przebiega w dwóch etapach.
I etap:
Każdy zespół otrzymuje zestaw kart: szyfr i klucz do szyfru oraz kartę na rozwiązanie Oto przykład kart z zaszyfrowanym wyrazem "pszczółka".


Jeden uczeń uczeń kolejno odczytuje kropki z muszli ślimaka zaczynając od środka. Drugi zaznacza kolorem w tabeli z kluczem zgodnie z kierunkiem strzałek i kolorami podanymi przez partnera. Litery na polach czerwonych tworzą rozwiązanie.  Uczniowie zapisują wyraz na karcie rozwiązania i umieszczają na tablicy.
Rozszyfrowane wyrazy układają w kolejności alfabetycznej i przepisują do zeszytu.


II etap. Zespoły otrzymują czyste zestawy kart i ilustrację przedstawiającą wyraz, który należy zakodować. Pracujemy na tym samym zestawie wyrazów, co w poprzednim etapie. Tabelę kodu wypełniają  odpowiednimi literami i szyfrują muszlę ślimaka. Zagadka trafia do innego zespołu. Rozszyfrowany wyraz zapisany jest na karcie rozwiązania i przyczepiony do tablicy. Uczniowie wyrazy odczytują i segregują zgodnie z zasadami ortograficznymi.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz