poniedziałek, 16 kwietnia 2018

SCENARIUSZ ZAJĘĆ - KLASA 1 - ZABAWY LITERAMI


Temat dnia: Zabawy literami.
Klasa: 1 
Czas trwania: 45 minut
Cele ogólne:
·        utrwalanie poznanych liter drukowanych i pisanych;
·        utrwalenie wiadomości dotyczących liter;
·        rozwijanie aktywności twórczej.
Cele operacyjne, uczeń:
- odpowiada na pytania do wiersza,
- zna wszystkie litery w kolejności alfabetycznej,
- potrafi ułożyć wyrazy w kolejności alfabetycznej,
- dokonuje analizy i syntezy głoskowej  i sylabowej wyrazów,
- potrafi korzystać z gry edukacyjnej online,
- umie współdziałać w zespole,
Metody: działalność praktyczna, praca z tablicą multimedialną, oglądowa, zabawa
Formy: praca indywidualna, grupowa
Środki dydaktyczne: epodreczniki, superkid, karty pracy, kartki z wyrazami, kostka do gry, talerzyki papierowe, łapki na muchy
Przebieg zajęć :
1.      Wprowadzenie do tematu zajęć. Wysłuchanie wiersza Pawła Beręsewicza pt. „ Gdzie jest żyrafa?”
2.      Odpowiadanie na pytania do tekstu:
Kto szukał żyrafy?
Gdzie ukryła się żyrafa?
Jakie zwierzę wystąpiło w wierszu jako pierwsze? Dlaczego?
Jakie zwierzę mogło się ukryć pod literą k, m, t?
3.      Powtórzenie alfabetu.
4.      Wskazywanie tomu słownika, w którym ukrył się wyraz na kartce (epodreczniki.pl).
5.      Układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej.
6.      Prawda czy fałsz. Dzieci podzielone są na trzyosobowe grupy. Każde dziecko dostaje do ręki łapkę na muchy. Dla każdej grupy są 2 talerzyki z napisami „Prawda” i „Fałsz”. Nauczyciel czyta pytania, dzieci łapkami wskazują prawidłową odpowiedź.
o   W wyrazie ogórek piszemy ó.
o   Wyraz lokomotywa składa się z sześciu sylab.
o   Wyraz zegar ma 5 głosek.
o   Pierwsza litera alfabetu to ą.
o   Ostatnia litera alfabetu to w.
o   Nazwy rzek piszemy małą literą.
o   W wyrazie lody są 2 samogłoski.
o   Wyraz żaba piszemy przez rz.
o   W wyrazie hałas są 2 głoski a.
o   Imiona piszemy wielką literą.
o   Nie istnieją wyrazy jednosylabowe.
7.      Zabawa z kostką. Na dywanie rozłożone są wyrazy o różnej ilości sylab. Dziecko rzuca kostką do gry. Jego zadaniem jest odszukanie wyrazu z taką liczbą sylab, ile oczek wskazuje kostka.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz