środa, 18 kwietnia 2018

SCENARIUSZ ZAJĘĆ – EDUKACJA MATEMATYCZNA, KLASA PIERWSZA

SCENARIUSZ ZAJĘĆ – EDUKACJA MATEMATYCZNA, KLASA PIERWSZA


D. Dankowska

TEMAT: Dodawanie i odejmowanie w zkaresie 20 - gry i zabawy matematyczne.

CELE GłÓWNE:
Uczeń:
·        doskonali technikę rachunkową w zakresie 20;
·        uczy się współdziałać w zespole

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
·        gra w gry dydaktyczne;
·        przestrzega zasad gry;
·        wybiera strategię dotarcia robota do celu;
·        koduje robota;
·        układa działania do podanego wyniku;
·        dokonuje obliczeń w pamięci i na konkretach.
METODY: aktywizujące – gry dydaktyczne
FORMY: indywidualna, zespołowa i zbiorowa
POMOCE: kartoniki z liczbami od 0-20, packi na muchy, tabele bingo, maty, robot Doc, tablica interaktywna.
PRZEBIEG ZAJĘĆ
1.      Podział klasy na zespoły: Uczniowie losują kartoniki z liczbami od 1-5. Wylosowana liczba oznacza zespół do którego przynależą.
2.      Rozgrzewka matematyczna – gra „Matematyczne muchy”
3.      Gra dydaktyczna „Bingo”
4.      Kodowanie i obliczanie. 
·        Zespoły ze swojego zestawu kartoników z liczbami wybierają dowolnych pięć liczb. Układają je na macie kwadratowej w postaci odwróconej ( liczby są niewidoczne).
·        Zespoły zamieniają się miejscami w taki sposób, aby żaden nie stał przy macie, na której ustawił zadanie.
·        Członkowie zespołu kolejno kodują robota. Gracz wybiera kartonik, koduje drogę robota do wybranego kartonika. Odczytuje liczbę i  uczniowie w zespole wspólnie wymyślają przykłady na dodawanie i odejmowania, których wynik jest równy wylosowanej liczbie, zapisują na karcie gry.
·        Sprawdzanie. Członkowie poszczególnych zespołów kolejno odczytują wymyślone przez siebie działania i podają obliczenia. Wszyscy sprawdzają poprawność wykonania zadania.
5.      Ćwiczenie interaktywne na  tablicy interaktywnej: https://learningapps.org/view4992604
6.      Podsumowanie zajęć wyznaczenie celu na następne zajęcia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz