piątek, 13 lutego 2015

SCENARIUSZ ZAJĘĆ - ZIMOWA POGODA

1.      
 KLASA:  1 D  ( 4 godziny)

Część ogólna
3.       Tygodniowy blok tematyczny:   PRZYSZŁA ZIMA BIAŁA
4.       Dzienne ośrodki tematyczne:
1)      ZIMOWA POGODA
2)      ZMIANY ZACHODZĄCE W PRZYRODZIE ZIMĄ
3)      POMAGAMY ZWIERZĘTOM W CZASIE ZIMY
4)      DBAMY O ZDROWIE ZIMOWĄ PORĄ
5)      ZIMA W GÓRACH
6)      LUDZIE  GÓR


5.       Obszary edukacji występujące w planie dnia
 • MATEMATYCZNA: Liczba 8 w trzech aspektach. Rozkład liczby na składniki.
 • PRZYRODNICZA :  Elementy pogody. Przygotowujemy lapbooka o pogodzie.
 • POLONISTYCZNA: Swobodne wypowiedzi dzieci na temat zimowej wyprawy do lasu na podstawie ilustracji  w podręczniku. Podział wyrazów na głoski, litery i sylaby. 
 • WF: Zabawy skoczne. Skoki  przez skakankę.

6.      Cele całodziennych zajęć:

Cele główne:
 • Kształtowanie pojęcia liczby naturalnej
 • Zebranie wiadomości związanych z pogodą.
 • Kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Doskonalenie umiejętności skoków przez skakankę.

Cele szczegółowe dydaktyczne:
Uczeń:
·         wymienia kolejno nazwy miesięcy;
·         wskazuje miesiące zimowe;
·         dodaje i odejmuje na konkretach
·         wykonuje zadania zgodnie z poleceniem nauczyciela;
·         rozpoznaje  i odczytuje piktogramy oznaczające elementy pogody;
·         selekcjonuje informacje;
·         wykonuje lapbooka według własnego pomysłu ;
·         sprząta swoje stanowisko pracy;

·         dzieli wyrazy na głoski i sylaby;
·         liczy litery w wyrazach;
·         zapisuje zdania;
·         wypowiada się na określony temat;
·         dostrzega szczegóły w obrazach;
·         uczestniczy w grach i zabawach ruchowych;
·         skacze przez skakankę
·         przyjmuje właściwą postawę ciała;

Cele wychowawcze:
a)Poznawcze:
Uczeń:
·         poznaje zasady zachowania się w lesie
·         wie, jak należy przygotować się do wyprawy
·         poznaje  zagrożenia wynikające z warunków pogodowych zimą

b) Motywacyjno – działaniowe:
Uczeń:
·         planuje wycieczkę;

c) Emocjonalne:
·         uczeń rozumie konieczność stosowania się do zasad bezpieczeństwa;

7.      Metody wspierania aktywności edukacyjnej dzieci:
·      słowne: pogadanka, wyjaśnianie, rozmowa, rozmowa kierowana,
·      pokaz: film, ilustracja
·      waloryzujące: gry dydaktyczne, ekspresja ruchowa,
·      problemowe: grupowanie materiału;; rozkładanie licznanów wg określonego warunku;
·      praktycznego działania:, uzupełnianie, praca w ćwiczeniach, tworzenie własnego lapbooka, zabawy ruchowe

8.      Formy organizacyjne nauczania i aktywności edukacyjnej dzieci:
·         indywidualna  - aktywność jednolita
·         zbiorowa -  aktywność jednolita

9.      Środki dydaktyczne  inicjujące czynności uczenia się dzieci:
·         konwencjonalne: podręczniki - „Nasz elementarz”1 klasa część druga; wydawnictwo: MEN , Warszawa 2014, ćwiczenia- Nasze ćwiczenia , tektura, wycinanki, papier; skakanki
·         techniczne: projektor, tablica interaktywna, komputer

II  Część szczegółowa. 

Przebieg zajęć
Obszar edukacji
Przebieg zajęć
 • PRZYRODNICZA


 • POLONISTYCZNA

 • MATEMATYCZNA

 • PRZYRODNICZA

 • POLONISTYCZNA


 • WF


1.       Powitanie. Czynności organizacyjne.
2.       Przypomnienie tematyki poprzednich zajęć:
·         Powtórzenie nazw miesięcy
·         Wyodrębnienie nazw miesięcy zimowych.
·         Podział nazw miesięcy na sylaby
3.       Ćwiczenia liczeniu pamięciowym: zabawa „Milczek”
4.       Przedstawienie problemu:  8 kulek śnieżnych należy umieścić: w dwóch,  trzech i czterech koszach za każdym razem inaczej     ( praca na liczmanach); zapisywanie wyników własnych działań; porównywanie i sprawdzanie prac wykonanych przez dzieci
5.       Zabawa ruchowa z liczeniem, np. : Podskocz tyle razy, ile wynosi wynik 2 + 2
6.       Praca  samodzielna w zeszytach ćwiczeń
7.       Słuchanie prognozy pogody.
8.       Odczytywanie piktogramów  oznaczających elementy pogody.
9.       Wybieranie elementów pogody pasujących do zimy.
10.   Oglądanie filmiku instruktażowego „Jak zrobić lapbooka?”
11.   Grupowanie informacji i rysunków
12.   Wykonanie lapbooka pt. „Pogoda”
13.   Oglądanie ilustracji w podręczniku.
14.   Wypowiedzi na temat ilustracji.
15.   Przedstawienie problemu: Jak należy przygotować się na zimową wyprawę do lasu? O czym należy pamiętać w lesie?
16.   Ułożenie zdania z rozsypanki wyrazowej: Układamy plan wyprawy do lasu.  Przepisanie zdania.

17.   Zbiórka w szeregu. Przedstawienie zadań.
18.   Zabawy orientacyjno – porządkowe.
19.   Zabawy skoczne.
20.   Ćwiczenia ze skakanką.
21.   Zabawa wyciszająca z piłką „ Który to miesiąc”
22.   Ewaluacja całodziennych zajęć:
·         Co najbardziej podobało się wam w trakcie dzisiejszych zajęć?
·         Co sprawiło wam najwięcej trudności?Brak komentarzy:

Prześlij komentarz